HOME  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN   |   WORD GRATIS LID!

  • SuperVoices 2020
  • VoicEmail
 
 
   
       
 

   HOTLINKS

VOCAL PLAZA! - LEESTAFEL

 
Er gaapt een flinke kloof tussen de vraag naar dirigenten en het aanbod. Er is een overschot aan dirigenten die klassiek zijn opgeleid en een tekort aan dirigenten lichte muziek en kinderkoor. Hoe komt dat en wie gaat er wat aan doen? Zing Magazine deed een rondje koorwereld.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zing mee met SuperVoices
ZinGdex
Zing.nl LedenService
Vocale abonnementen
Koorarrangementen
   

Koor zoekt Dirigent

 
       
   

Dirigentenbank
Mieke Rovers beheert de Dirigentenbank, een database waar koren een dirigent kunnen zoeken en omgekeerd. Op dit moment staan er 340 dirigen-ten bij de bank ingeschreven. Jaarlijks melden zich 300 tot 400 koren aan. Die kun je zo aan elkaar koppelen, denk je dan. Maar zo simpel is het niet. Mieke Rovers: ‘Het ene koor vindt veel makkelijker een dirigent dan het an-dere. Een gemengd kamerkoor in pakweg Amsterdam is zo geholpen, maar voor een popkoor in de regio is het een stuk moeilijker. Er zijn niet zoveel dirigenten die lichte muziek willen doen.’

Zevenentwintig sollicitanten bij kamerkoor
En dat terwijl het aantal lichte-muziekkoren de laatste jaren flink is gestegen. Dat is althans de conclusie van een onderzoekje dat Rovers deed. Ze ver-geleek het soort koren dat zich tien jaar geleden inschreef bij de Dirigenten-bank met de inschrijvingen van de afgelopen achttien maanden. Belangrijk-ste conclusie: Het aantal kerkkoren is sterk afgenomen, terwijl het aantal lichte-muziekkoren – waartoe ze ook shanty- en smartlappenkoren rekent - toeneemt. Kinder- en jeugdkoren zijn er steeds minder. De ingeschreven dirigenten hebben vooral een voorkeur voor klassieke koren. Vraag en aanbod zijn dus niet goed op elkaar afgestemd. Rovers: ‘Er is duidelijk een tekort aan lichte-muziekdirigenten.’ Omgekeerd zijn er teveel dirigenten die een goed oratorium- of kamerkoor zoeken. Mieke Rovers: ‘Ik weet van een kamerkoor dat zevenentwintig sollicitanten kreeg op een advertentie.’ Er zijn juist weer veel te weinig kinderkoordirigenten. ‘Als je het koorzingen in Nederland in leven wil houden, moet je in de dirigentenopleidingen echt wat gaan doen aan kinderkoren en lichte muziek.’

 
       
     
       
    Ook tekort aan kinderkoordirigenten
Ook de KCZB (de Koninklijke Nederlandse Zangersbond) heeft een vaca-turebank voor dirigenten. De 1750 koren die bij de bond zijn aangesloten kunnen via hun lidmaatschapsnummer inloggen en het dirigentenaanbod bekijken. Er zijn zo’n 1500 dirigenten die een KCZB-koor leiden. Op dit moment staan er 350 dirigenten bij de vacaturebank ingeschreven. André Meijster, directeur van de KCZB, kan geen uitspraken doen over een tekort aan dirigenten lichte muziek, omdat lichte-muziekkoren niet bij de KCZB zijn aangesloten. Wel weet hij dat er ook binnen de KCZB te weinig kinderkoor-dirigenten zijn. De KCZB organiseert daarom zelf regelmatig korte cursus-sen kinderkoordirectie, maar ook cursussen rond specifiek repertoire zoals bijvoorbeeld psalmen. Hij signaleert dat er sinds Kunstfactor zich uit de koorwereld heeft teruggetrokken een gat is ontstaan tussen vraag en aan-bod van dirigenten, en sluit niet uit dat de KCZB op den duur genoodzaakt zal zijn om net als vroeger weer eigen opleidingen voor dirigenten te starten.

Voorbeelden van allerlei muziekstijlen

Dat er steeds meer koren komen die populaire muziek zingen - pop, shanty, smartlappen, barbershop - is volgens Hans Noyens van Kunstfactor zo klaar als een klontje. ‘Een open deur.’ Maar het tekort aan goede dirigenten geldt niet alleen voor de lichte muziek. ‘Er zijn ook genoeg oratoriumkoren die moeilijk een dirigent kunnen vinden.’ Wel beaamt Noyens dat er van de op-leidingen koordirectie aan de conservatoria weinig dirigenten lichte muziek komen. Maar niet alle lichte-muziekkoren zoeken perse een professionele dirigent. Klopt het dat er te weinig opleidingen lichte muziek zijn voor ama-teurdirigenten? Noyens: ‘Dat zou best kunnen. De Kurt Thomas Cursus zou bijvoorbeeld heel goed een lichte-muziek-poot kunnen krijgen, met eigen
 
  docenten. Albert Clement, de nieuwe directeur van de KTC, sprak de wens voor meer aandacht voor lichte muziek al uit. De cursussen die Kunstfactor mede organiseert (Basiscursus, MDO, KTC – red.) zijn vooralsnog tamelijk klassiek ge-oriënteerd maar we zijn er druk mee bezig dat te veranderen. Bijvoorbeeld in het nieuwe werkboek voor de basiscursussen dat in juli verschijnt worden nu fragmenten van allerlei stijlen muziek gebruikt. Ik ben ook bezig met het nieuwe  Raam-
 

leerplan voor de MDO. Daarin wordt straks een breed scala aan muziek-stijlen aangereikt met natuurlijk ook aandacht voor lichte muziek of muziek voor kinderkoor. Maar basiskennis als harmonieleer en slagtechniek is voor alle koordirigenten hetzelfde.’

Groot inventarisatie-onderzoek
Noyens vindt overigens niet dat Kunstfactor een gat heeft laten vallen tus-sen vraag en aanbod van dirigenten. ‘De cursussen koordirectie worden al jaren door anderen gegeven, door de Provinciale Steunpunten en door BALK. Kunstfactor ondersteunde de cursussen met leerplannen, leerma-terialen en trainingen voor docenten en doet dat nog steeds en zelfs inten-siever dan voorheen.’ Toch vindt ook hij dat de cursussen beter afgestemd kunnen worden op de bestaande behoeften van koren en dirigenten. ‘Daar-voor is meer kennis van het veld nodig, anders blijft het nattevingerwerk. In het najaar gaan we een groot inventarisatie-onderzoek doen naar wensen en behoeften van koren en dirigenten.’ Hoeveel dirigenten heeft Nederland eigenlijk? Noyens: ‘Ik schat zo’n 5000. Maar ik weet het niet precies. Eerste vraag voor de inventarisatie.’

Meten is weten
Rob de Visser van Multi Mix Music – een bedrijf dat onder andere Super-Voices en arrangementen voor popkoren in de markt zet - zou graag willen meewerken aan zo’n inventarisatie-onderzoek. ‘Ik heb 13.000 van de onge-veer 15.000 koren van Nederland in mijn bestand op Zing.nl. Als we gege-vens zouden combineren met die van de Dirigentenbank komen we een heel eind.’ De Visser verbaast zich over het feit dat een dergelijk onderzoek nooit eerder heeft plaatsgevonden. ‘Meten is weten. De klassieke koren ver-grijzen, de lichtemuziekkoren zijn in opmars. Mannenkoren gaan het niet redden. Mannen die willen zingen gaan tegenwoordig naar een shantykoor of een piratenkoor. Dat kun je zo meten, maar koororganisaties doen dat niet.’ De Visser pleit voor een basisopleiding voor koordirigent, gevolgd door een gedifferentieerde opleiding per koorgenre. ‘Koorgenres hangen sterk samen met lifestyle. Close-harmonyzangers hebben een heel andere beleving van muziek dan popkoorzangers. En iemand die geraakt wordt door smartlappen zit weer heel anders in elkaar. Als dirigent moet je kunnen snappen wat mensen beweegt. Dirigenten zouden veel van voetbal-coaches kunnen leren op het gebied van groepsvorming, en emotie en power overbrengen. Je moet natuurlijk wel vakkennis hebben, maar sociale vaardigheden zijn belangrijker!’

Bron: ZingMagazine
Voor het vervolg klik hier

 
      
 Voor al uw koorkleding
     
 
 
 

Artikelen Zoeken

 
 
De artikelen zijn gerangschikt onder een aantal rubrieken. Die rubrieken vindt u in het menu en op de index-pagina.
 
U kunt  ook op trefwoord zoeken. Hieronder kunt u de artikelen doorzoeken op één of meerdere trefwoorden. Scheid trefwoorden met een spatie!
 
 

 

 

 
 

Artikelen Aanmelden

 
 
 
Heeft u zelf interessante artikelen geschreven over zingen of kent u artikelen over zingen die u voor deze rubriek wilt aanmelden, laat het ons dan hier weten!
 
 
        
 

Repertoire en Meer ...

 
       
 
 
Multi Mix Music biedt u een uitgebreide collectie aan eigentijds en klassiek repertoire. Maar u kunt ook bij ons terecht voor Tipboeken, CD-consultancy en nog veel meer ...
   
 
 
 

VoicEmail

 
 
 
Op de hoogte blijven van het laatste vocale nieuws? Neem hier geheel vrijblijvend een gratis abonnement op VoicEmail, de e-mail nieuwsbrief voor Zingend Nederland.
 
 
 
 
 

ZINGmagazine

 
     
   
     
  Veel van de artikelen die je hier leest komen uit ZINGmagazine, een tijdschrift voor iedereen die van zingen houdt. Van koorzangers en -zangeressen, tot duo en grootkoor, van smartlap tot oratorium; voor solisten op het podium en in de badkamer, maar ook voor dirigenten, zangdocenten.
Meer ...
 
      
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE