HOME  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN   |   WORD GRATIS LID!

  • SuperVoices 2020
  • VoicEmail
 
 
   
       
 

   HOTLINKS

VOCAL PLAZA! - LEESTAFEL

 
Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat kinderen en volwassenen die regelmatig musiceren betere executieve hersenfuncties hebben dan zij die dat niet doen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zing mee met SuperVoices
ZinGdex
Zing.nl LedenService
Vocale abonnementen
Koorarrangementen
   

Is Musiceren goed voor je Hersenen?

 
       
  Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat kinderen en volwassenen die regelmatig musiceren betere execu-tieve hersenfuncties hebben dan zij die dat niet doen. Executieve func-ties zijn de uitvoerende regelfunc-ties, zoals informatie verwerken en

onthouden, plannen, besluiten nemen, problemen oplossen, gedrag regule-ren, enzovoorts. Ze vormen de beste voorspeller van academische presta-ties, beter nog dan het IQ.

Variabelen
Eerder onderzoek had al uitgewezen dat er een verband bestond tussen musiceren en het IQ van kinderen, maar dat zou ook verklaard kunnen wor-den door andere variabelen. De sociaaleconomische status is bij voorbeeld een voorspeller van schoolse prestaties, maar voorspelt ook de mogelijk-heid om muzieklessen te kunnen betalen. In het huidig onderzoek werd gecontroleerd voor deze variabelen. De deelnemers aan het onderzoek werden gematcht op IQ en sociaaleconomische achtergrond (o.a. oplei-dingsniveau van de ouders en gezinsinkomen). Uiteindelijk werden twee groepen kinderen en 2 groepen volwassenen met elkaar vergeleken die in veel opzichten hetzelfde waren, behalve dat één groep veel musiceerde en de andere heel weinig. De musicerende kinderen waren tussen de 9 en 12 jaar oud, bespeelden al minstens 2 jaar een instrument en kregen regelmatig privélessen. De volwassenen waren professionele musici.

MRI-scans
De onderzoekers maakten MRI-scans terwijl de proefpersonen cognitieve tests uitvoerden. Daaruit beek dat de hersenen van musicerende proefper-sonen actiever waren dan die van niet-musicerende proefpersonen – voor-al in de gebieden die samenhangen met de executieve functies. Bovendien presteerden de musicerende groepen beter op de cognitieve tests.

Therapeutische mogelijkheden
Als het zo is dat musiceren de executieve functies verbetert, schept dat therapeutische mogelijkheden om bij voorbeeld leerproblemen bij kinderen en cognitieve achteruitgang bij ouderen tegen te gaan. Dit onderzoek geeft echter nog geen uitsluitsel over de richting van het verband tussen execu-tieve functies en musiceren. Het is ook mogelijk dat mensen met betere executieve functies meer aanleg hebben voor musiceren. Dat moet nog verder onderzocht worden.

 

Door: Chantal Caes
Uit: Welingelichte Kringen

 
  
 Zing Mee met het Leukste ZangFeest van Nederland!
     
 
 
 

Artikelen Zoeken

 
 
De artikelen zijn gerangschikt onder een aantal rubrieken. Die rubrieken vindt u in het menu en op de index-pagina.
 
U kunt  ook op trefwoord zoeken. Hieronder kunt u de artikelen doorzoeken op één of meerdere trefwoorden. Scheid trefwoorden met een spatie!
 

 

 

 
 

Artikelen Aanmelden

 
 
 
Heeft u zelf interessante artikelen geschreven over zingen of kent u artikelen over zingen die u voor deze rubriek wilt aanmelden, laat het ons dan hier weten!
 
 
        
 

VoicEmail

 
 
 
VoicEmail is de gratis e-mail nieuws-brief van Zing.nl met het laatste nieuws over alles wat met zingen te maken heeft. Bekijk hier de laatste editie. Deze nieuwsbrief wordt maandelijks aan ruim 17.500 zang-liefhebbers toegezonden. 
Neem een gratis abonnement ...
 
      
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE