HOME  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN   |   WORD GRATIS LID!

  • SuperVoices 2019
  • VoicEmail
 
 
   
       
 

   HOTLINKS

VOCAL PLAZA! - LEESTAFEL

 
Muziek versterkt het onderwijs. Nederlander hecht veel belang aan mu-ziek in het leven van kinderen. Dit toont de representatieve steekproef in 2012,  uitgevoerd door bureau Veldkamp onder 924 Nederlanders van 18 jaar en ouder, met een evenwichtige verdeling van leeftijd, opleiding, culturele achtergrond en geslacht.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zing mee met SuperVoices
ZinGdex
Zing.nl LedenService
Vocale abonnementen
Koorarrangementen
   

Muziek Versterkt het Onderwijs

 
       
      Maar liefst 84% van alle Nederlan-ders vindt muziekles voor kinderen belangrijk. Dat blijkt uit represen-tatief onderzoek in opdracht van Muziek Telt!, een initiatief van Muziek Centrum Nederland*, Kunstfactor en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook vindt 82% van de Nederlanders - ruim tien  
 

miljoen mensen - dat muziek een vast onderdeel moet zijn van het lesaanbod op de basisschool. Dat is nu lang niet op alle basisscholen het geval.

Meer zelfvertrouwen door muziek
De positieve werking van muziekonderwijs wordt breed onderschreven. Zo vindt 85% van de Nederlanders muziekonderwijs belangrijk omdat je je met muziek kunt uitleven. Van alle Nederlanders vindt 83% dat samen muziek maken leuk is voor kinderen, en volgens 70% krijgen kinderen zelfver-trouwen door hun creatieve prestaties tijdens muziekles. Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking (57%) vindt het belangrijk dat kinderen een muziekinstrument bespelen.

Minder agressief door muziek
Opvallend is dat bijna de helft van de Nederlanders (49%) vindt dat muziek maken kinderen minder agressief maakt, naast 41% van de bevolking die het niet weet en 10% die het ermee oneens is. Dat je door muziek beter kunt leren onderschrijft 41% van de Nederlanders. Vier op de tien Nederlanders (38%) denkt dat muzikale vorming een positieve invloed kan hebben op de cito-score.

Motor voor cultuurdeelname
Zeven op de tien Nederlanders ziet muziek als belangrijke motor voor de liefde voor cultuur in het algemeen. Voor ouders met kinderen in de basis-schoolleeftijd geldt in hoge mate dat muzikaal talent zich moet kunnen uiten: maar liefst 89% denkt er zo over. Ook de breed gedeelde ondersteuning (82% mee eens in Nederland) van de stelling dat muziek een vast onderdeel moet zijn van het lesaanbod op de basisschool, is in deze groep met 89% het grootst.

Meer muziek op de basisschool
Veel Nederlanders herkennen de gunstige effecten van muziek maken op kinderen, maar toch hebben niet alle kinderen de mogelijkheid om muziek te maken. Op veel basisscholen is het muziekaanbod minimaal. In plaats van een investering in een vakdocent muziek is er de laatste jaren door veel scholen ingezet op het versterken van de cognitieve ontwikkeling (vakken zoals taal en rekenen) en sport.

*In verband met het verliezen van de rijkssubsidie is het MCN per 1 januari 2013 opgehouden te bestaan.

Uit: Muziek Centrum Nederland - Muziek Telt!  
Meer ...
 

 
  
 Vind u deze site mooi? Klik dan hier!
     
 
 
 

Artikelen Zoeken

 
 
De artikelen zijn gerangschikt onder een aantal rubrieken. Die rubrieken vindt u in het menu en op de index-pagina.
 
U kunt  ook op trefwoord zoeken. Hieronder kunt u de artikelen doorzoeken op één of meerdere trefwoorden. Scheid trefwoorden met een spatie!
 

 

 

 
 

Repertoire en Meer ...

 
       
 
 
Multi Mix Music biedt u een uitgebreide collectie aan eigentijds en klassiek repertoire. Maar u kunt ook bij ons terecht voor Tipboeken, CD-consultancy en nog veel meer ...
   
 
 
 

VoicEmail

 
 
 
VoicEmail is de gratis e-mail nieuws-brief van Zing.nl met het laatste nieuws over alles wat met zingen te maken heeft. Bekijk hier de laatste editie. Deze nieuwsbrief wordt maandelijks aan ruim 17.500 zang-liefhebbers toegezonden. 
Neem een gratis abonnement ...
 
      
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE