HOME  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN   |   WORD GRATIS LID!

  • SuperVoices 2019
  • VoicEmail
 
 
   
       
 

   HOTLINKS

VOCAL PLAZA! - LEESTAFEL

 
Bij spreken speelt de stem een grote rol. Alle klinkers in de spraak bestaan uit stemklanken (in het Nederlands bijv. de [e] [ee] [u] [uu] [i] [ie] [ij] en [eu]).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zing mee met SuperVoices
ZinGdex
Zing.nl LedenService
Vocale abonnementen
Koorarrangementen
   

De Stem - Spreken en Zingen

 
 
  Bij spreken speelt de stem een grote rol. Alle klinkers in de spraak bestaan uit stemklanken (in het Nederlands bijv. de [e] [ee] [u] [uu] [i] [ie] [ij] en [eu]). De medeklinkers uit geluiden die door lippen, tong en verhemelte worden geproduceerd waarin de stem geen, of een bescheiden rol speelt (in het Nederlands zijn dat bijv. de stemhebbende [z] en [v] en de stemloze [s] en
[t]). Per taal of dialect kunnen de klanken erg verschillen. Sommige talen hebben klanken die in andere talen niet voorkomen, of maken gebruik van meerdere verfijningen waar in een andere taal slechts één klank bestaat. Een opvallend fenomeen daarbij is, dat degene die een dergelijke taal niet beheerst, die klanken ook niet van elkaar kan onderscheiden, laat staan een manier vindt om ze te produceren. Een mooi voorbeeld van 'voorge-programmeerde' (cultuurbepaalde) werking van onze oren!
 
 
   


Klankvorming

Technisch gezien is klankvorming een vorm van stembeheersing op het niveau van het zogenaamde 'aanzetstuk': keel, neus en mondholte. Het stemgeluid dat als basis- of grondtoon door deze ruimte wordt gestuurd, krijgt zijn uiteindelijke vorm (de klank) door de positie van de kaak, tong, lippen en wangen te variëren. Uit de grondtoon ontstaan op deze manier boventonen 'boven' de grondtoon, waardoor de uiteindelijke klank of klinker vorm krijgt. Zo ontstaat het verschil tussen bijv. een [oo] of een [aa]. Ook de klankkleur van onze stem wordt bepaald door de vormgeving via dit aanzetstuk aan de grondtoon.

Stembeheersing
Een staaltje van stembeheersing en kleuren van klanken in verschillende culturen wordt toegepast in zingen. Tijdens zingen gebruikt men voorna-melijk de klinkers uit de spraak. Deze worden langer aangehouden, in toonhoogte gevarieerd, maar ook in volume en klankkleur. In sommige culturen of zangstijlen speelt de rol van grondtonen een dominante rol en worden de boventonen gebruikt voor helderheid en kleuring, in andere culturen of stijlen wordt extra aandacht besteed aan het cultiveren van boventonen, die daarbij een geheel eigen rol krijgen. Tenslotte moet de stem een bepaald bereik in hoogte en diepte te omvatten en zich over grotere afstanden te kunnen verplaatsen.

Acteren
Ook tijdens acteren is beheersing van de stem noodzakelijk. Een acteur vertolkt met de stem emoties en karakters en projecteert een spreekstem in grote ruimtes. Verder is het nodig toegang te hebben tot een groot arsenaal aan geluiden om de (gewone) stem niet te hoeven forceren, beschadigen of zelfs verliezen. Dit alles moet worden gerealiseerd tijdens het acteren of spelen.

Bron: Rondje Stem

 
 
 Het Vocale Warenhuis van Nederland
  
 

Artikelen Zoeken

 
 
De artikelen zijn gerangschikt onder een aantal rubrieken. Die rubrieken vindt u in het menu en op de informatiepagina.
 
U kunt  ook op trefwoord zoeken. Hieronder kunt u de artikelen doorzoeken op één of meerdere trefwoorden. Scheid trefwoorden met een spatie!
 

 

 

 
 

Rondje Stem

 
     
   
 

Alex Boon

 
 

Rond Je Stem is een voortvloeisel uit mijn fascinatie voor de stem, een fascinatie die ik met anderen wil delen. Het werken met de beweging van de stem of de stem van de beweging maakte dat ik op zoek ging naar waar iemand vandaan komt of waar iemand heen wil gaan. Ik leerde dit werk met als basis mijn opleiding Logopedie (1984) en specialiseerde me tot stemdocent en stemtrainer met behulp van het werk van andere stemdocenten. Inspiratie en kennis deed ik op via zingen in kamerkoren, mijn opleiding Logopedie, het werk bij Ger van Rossum op de Arnhemse toneelschool, de workshops van het Roy Hart Theatre, optredens als straatartiest, en samenwerking met Jean-René Toussaint van de Stichting rondom Stemwerk.
Meer...
 

 
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE