HOME  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN   |   WORD GRATIS LID!

  • SuperVoices 2019
  • VoicEmail
 
 
   
       
 

   HOTLINKS

VOCAL PLAZA! - LEESTAFEL

 
Als je zingt, is er altijd sprake van een spannende driehoeksverhouding tussen de adem, het lichaam en de stem. Het is de kunst om te leren voelen hoe ze met elkaar verbonden zijn en zich ten opzichte van elkaar gedragen. Trek één van de drie touwtje los, en het verband is weg.
 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zing mee met SuperVoices
ZinGdex
Zing.nl LedenService
Vocale abonnementen
Koorarrangementen
   

Adem is als de Wind

 
   

Over de stromende adem bij het zingen

 
Als je zingt, is er altijd sprake van een spannende driehoeksverhouding tus-sen de adem, het lichaam en de stem. Het is de kunst om te leren voelen hoe ze met elkaar verbonden zijn en zich ten opzichte van elkaar gedragen. Trek één van de drie touwtje los, en het verband is weg.

Adem
Het grootste misverstand dat er over adem bestaat, is dat je er bij het zingen zuinig mee om moet springen. Adem moet juist gul en zonder enig voorbehoud gegeven worden, want adem is het voedsel van de stem-banden. Als adem langs de stembanden wordt gevoerd, gaan ze trillen. Hiervoor heeft de adem vaart nodig, want daardoor komt hij in beweging en kan hij in beweging blijven. Het is net als bij de wind: je kunt de wind niet zien, totdat het gaat waaien en de bladeren gaan bewegen. Waait het zacht, dan worden de bladeren een beetje van de grond opgetild, stormt het, dan waaien ze hoog op. Op dezelfde wijze reageren de stembanden op de hoeveelheid adem die erlangs loopt èn op de snelheid ervan. Een ander misverstand over adem is dat de ademvoering bij het zingen hetzelfde is als bij het spreken. In het dagelijks leven ademen we een beetje in en vullen de longen zich. Hierdoor gaan ruimtes open en daalt het middenrif. Even later, als we uitademen, wordt dit alles weer losgelaten en begint het proces opnieuw, de hele dag door.
 
 
   
     
  Adem verlaat direct de mond;
het lichaam sluit
en het middenrif stijgt.
  Adem circuleert door het lichaam
en verlaat indirect de mond; het lichaam blijft open en het middenrif blijft laag.
 


Als adem en lichaam op deze manier ook bij het zingen zouden samenwer-ken, zouden we snel door onze adem heen zijn. Om langer adem te kunnen geven, waardoor je een hele muzikale zin kunt omspannen – een gezongen zin duurt veel langer dan een gesproken zin – is dus wel degelijk een regu-leringsmechanisme nodig. Hierdoor loopt de adem gedoseerd door het lichaam, beetje bij beetje, net genoeg voor de stembanden om alle lucht in trilling om te zetten. Het is alleen niet de adem die dit regelt, maar je instru-ment: je lichaam. Het is het lichaam dat de 'rem’ op de adem zet.

Lichaam
Als het lichaam van een zanger meegeeft zoals bij een normale uitademing, dan is het te slap en zingt de zanger té ontspannen: het lichaam, je klank-kast dus, sluit te snel. Je probeert als zanger alle ruimtes in het lichaam die na de inademing een beetje meer zijn geopend, open te houden, binnen de elasticiteit die het lichaam heeft. Je elasticiteit, ofwel de flexibiliteit van voor-al je spieren leren kennen en leren binnen de grenzen hiervan te blijven, is dus heel belangrijk. Wanneer je spieren vastzet in je lichaam kunnen ze niets meer voor je doen. Het gaat dus niet om vastzetten en vasthouden bij het zingen, maar om mee te veren, als een jojo, vanuit beweging. Een be-langrijke regelspier bij het zingen is het middenrif. Dat daalt en plat af als de longen zich hebben gevuld. Wil je niet dat dit middenrif meteen weer terug omhoog gaat naar zijn ontspannen rusttoestand, dan zul je vanuit het lichaam een weerstand moeten oproepen om dit te voorkomen. Hierbij is het belangrijk te leren voelen waar de aanhechtingspunten van je middenrif (voor: hoog bij het borstbeen en achter: bij je laagste rugwervels) zitten en daarmee te leren werken. Als je probeert actief het middenrif laag te houden dan zet je het vast. Daardoor ontstaan problemen: de adem wordt tegen-gehouden, er komen spanningen op de keel en de klank is niet vrij. Het is de kunst om op dit dunne koord te leren balanceren: zolang je zingt, blijft het middenrif meer of minder laag en afhankelijk van de toonhoogte, de dyna-miek en de kleur, veert het dus dieper en minder diep. Pas als je stopt met zingen, schiet het middenrif ‘los’ en volgt, vanuit een reflex, de nieuwe inademing. Koppel je nu de flexibiliteit van het regulerende lichaam aan het lopen van de adem, dan vinden ze elkaar en komen ze in balans. Daar gaat het om. Het instrument van een zanger is goed te vergelijken met een strijkinstrument. Een mooie zangtoon ontstaat als er balans is tussen de vrije ademstroom en de weerstand van het lichaam, net zoals het contact tussen de snaar en de strijkstok. Pas als die balans er is, kun je zeggen dat de adem stroomt.

© Hetty Gehring, zangpedagoge
Dit artikel werd gepubliceerd in De Liedvriend, jaargang 2006, nr.4

 
 
 Informatie, inschrijven en kaartverkoop
  
 

Artikelen Zoeken

 
 
De artikelen zijn gerangschikt onder een aantal rubrieken. Die rubrieken vindt u in het menu en op de informatiepagina.
 
U kunt  ook op trefwoord zoeken. Hieronder kunt u de artikelen doorzoeken op één of meerdere trefwoorden. Scheid trefwoorden met een spatie!
 

 

 

 
 

Adem

 
     
 
Wat is de verbinding tussen het lichaam als klankkast, de adem en de stem. Hoe verhouden ze zich tot elkaar en hoe bereik je hierin balans? De zanger is zijn eigen instrument. Het wordt zo gemakkelijk gezegd, maar het heeft veel consequenties. Hoe is jouw contact met je instrument? Weet je hoe het reageert en verandert? Het doel is om uiteindelijk met dit instrument, op de ademstroom, van binnenuit te ontroeren. Dan dien je de muziek en wordt de uitvoering persoonlijk.
 

 
 

Hetty Gehring

 
     
   
     
 
Hetty Gehring studeerde solozang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, en aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Daar studeerde ze af bij Margreet Honig, door wie ze nog altijd gecoacht wordt. Ze kreeg daarnaast les van Mira Zakai en van Maarten Konings-berger. En ze werkte samen met de Duitse adem- en houdingtherapeute Regine Herbig. In 2003 startte ze in Utrecht Het Zangatelier. Daar geeft ze zangles vanuit de natuurlijke beweging van de adem. Ze verdiepte zich in ademsteun bij het zingen en ontwikkelde haar eigen cursus ‘Adem stroomt’. Deze biedt ze zowel indivi-dueel aan als in groepsverband.
Voor meer informatie over de cur-sussen en zanglessen, zie: www.zangatelier.nl.
 
     
 

Artikelen Aanmelden

 
 
 
Heeft u zelf interessante artikelen geschreven over zingen of kent u artikelen over zingen die u voor deze rubriek wilt aanmelden, laat het ons dan hier weten!
 
   
 
 
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE