HOTLINKS

VOCAL PLAZA! - LEESTAFEL

 
'Dit is een artikel over zingen. U en zingen, daar gaat het over. Ik schrijf dit omdat ik u wil aanmoedigen om te gaan zingen' zegt Brian Eno.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zing mee met SuperVoices
ZinGdex
Zing.nl LedenService
Vocale abonnementen
Koorarrangementen
   

Freestylen

 
 

Een paar jaar geleden realiseerden een vriend en ik ons dat we allebei van zingen hielden, maar het niet vaak genoeg deden. Daarom begonnen we een wekelijks a-capellagroepje van maar vier leden. Na een jaar vroegen we er anderen bij. Muzikale ervaring was geen vereiste; sommige leden hadden zelfs nog nooit gezongen. Inmiddels is de groep uitgedijd tot zo’n vijftien leden. De reden waarom ik wil proberen u over te halen een eigen
a-capellagroepje te beginnen is dat zingen naar mijn overtuiging de sleutel
is tot een lang leven, goed figuur, gelijkmatig humeur, grotere intelligentie, nieuwe vrienden, meer zelfvertrouwen, verhoogde seksuele aantrekke-
lijkheid en gevoel voor humor. Zo! Heb ik nu uw aandacht?

Wat er nu zo goed is aan zingen?
Allereerst heeft zingen fysiologische voordelen: je gebruikt je longen anders dan je waarschijnlijk de rest van de dag doet; je ademt diep en ruim. Er zijn ook psychologische voordelen: aan zingen houd je een gevoel van lichtheid en voldoening over. En dan zijn er nog wat ik de ‘beschavende’ voordelen zou willen noemen: wanneer je met een groep mensen zingt, leer je je te laten opnemen in het groepsbewustzijn, doordat a capella zingen alles te maken heeft met het onderdompelen van het ik in een groter geheel. Dat is een van die heerlijke gevoelens: even niet meer ‘ik’ zijn, maar ‘wij’ worden.

Het werkt als volgt
Er zijn wat drankjes, wat hapjes, wat songteksten en een strikt afgespro-
ken begintijd. We warmen ons op door de woorden ‘Oh, Zimbabwe’ te zingen en de toonladder op en neer te gaan om onze stembanden uit te rekken. Dan beginnen we aan de liedjes. De keuze van de liedjes is cru-
ciaal. Mooie, subtiele liedjes zijn lastig: de akkoordenreeks is vaak inge-
wikkeld, dus is het moeilijk om spontaan meerstemmig te zingen. Als je mu-
ziek kunt lezen, zou je de andere stemmen kunnen uitschrijven, maar dat wilden we juist niet. We wilden freestyle zingen en het elke keer anders laten uitvallen.

De liedjes waarmee goed valt te werken, zijn gebaseerd op de grond-
akkoorden van blues, rock en countrymuziek - dezelfde akkoorden die je hoort aan het begin van Louie Louie of Wild Thing. Muzikanten noemen de-
ze akkoordenreeks ‘I-IV-V’. Die beperking hoeft je repertoire niet drastisch
in te krimpen, want er zijn duizenden geweldige songs geschreven rond
die akkoordenreeks. En omdat die reeks zo zit ingebakken in ons gehoor, nodigt hij makkelijk uit tot meerstemmig zingen. Iedereen kan iets goeds zingen zonder gevaar voor een frontale klankbotsing.

Een tweede advies
Kies liedjes die geen grote leemtes tussen de zanglijnen hebben. Tenzij je doo-wop-zangers hebt die zoiets kunnen opvullen met ‘dut doo-doo doo-wah’ houd je toch die lege plekken. Wat je nodig hebt, zijn liedjes die rijk zijn aan woorden en klinkers, want juist in die lange klinkers van een liedje als Bring It on Home to Me (‘You know I’ll alwaaaays be your slaaaaave’) kan de harmonie tot expressie komen.

A capella zingen gaat niet alleen om harmonie
Er zijn nog twee andere belangrijke dimensies aan. De eerste is ritme. Het
is een kick om het ritme van een liedje strak te krijgen en het met zijn allen goed te zingen. De tweede is toon. Het lijkt niets opmerkelijks om dezelfde klinker op een aantal toonhoogtes precies goed te krijgen, maar als het lukt is het prachtig. Als laatste: noteer op welke toonhoogte je een liedje zingt. Dat is handig voor als je het nog eens wilt zingen. Het is al genoeg om de eerste noot te weten.

Elke dag zingen in groepsverband
Als mij werd gevraagd het onderwijssysteem opnieuw uit te vinden, zou
ik erop aandringen dat zingen in groepsverband elke dag op het program-
ma stond. Het versterkt je persoonlijkheid en moedigt aan tot samenwerken. In onze groep hebben we een simpele regel: optreden doen we nooit en opnemen ook niet. Dat geeft ons de vrijheid om de mist in te gaan. Dat zou ook gelden als het ooit in een lesprogramma werd opgenomen: je doet het elke dag, maar krijgt er nooit een cijfer voor.

Door: Door Brian Eno
Bron: Ode Magazine

 

 
     
 

Brian Eno

 
     
   
     
 
Brian Eno is een Engelse muzikant
en producer. Dit artikel is oorspron-
kelijk verschenen in het Britse blad Resurgence (www.resurgence.org).
 
 
 
 

ZINGmagazine

 
       
 
     
 
Dit is een artikel uit een eerdere editie van het geheel vernieuwde ZINGmagazine. U kunt zich hier direct abonneren op hét blad voor Zingend Nederland via de speciale
 
 
     
 
 
 

Artikelen Zoeken

 
 
De artikelen zijn gerangschikt onder een aantal rubrieken. Die rubrieken vindt u in het menu en op de index-pagina.
 
U kunt  ook op trefwoord zoeken. Hieronder kunt u de artikelen doorzoeken op één of meerdere trefwoorden. Scheid trefwoorden met een spatie!
 
 

 

 
 
 
 
 

Artikelen Aanmelden

 
 
 
Heeft u zelf interessante artikelen geschreven over zingen of kent u artikelen over zingen die u voor deze rubriek wilt aanmelden, laat het ons dan hier weten!
 
 
     
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE