HOME  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN   |   WORD GRATIS LID!

  • SuperVoices 2019
  • VoicEmail
 
 
   
       
 

   HOTLINKS

VOCAL PLAZA! - LEESTAFEL

 
De musical heeft ons land veroverd. ‘Turks Fruit, de musical’ en ‘Rembrandt, de musical’, het is allemaal op het toneel te bewonderen. Ook in de amateurwereld is het genre populair. Waarom eigenlijk? En wat vraagt een musical van de uitvoerenden?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zing mee met SuperVoices
ZinGdex
Zing.nl LedenService
Vocale abonnementen
Koorarrangementen
   

Musicalspelers Beleven alles heel Intens

 
   
De musical waaide in de jaren vijftig uit Amerika over naar ons land. ‘Porgy and Bess’ (1957) was een van de eerste geïmporteerde producties; in de jaren zestig volgden Nederlandse producties zoals ‘My Fair Lady’ en ‘Anatevka’. Maar pas eind vorige eeuw brak de musical hier echt door, door toedoen van producent Joop van den Ende die begreep dat daar goudgeld in te verdienen viel. Hij investeerde in het genre, met een veelheid aan pro-ducties tot gevolg. Ook amateurgezelschappen laten zich hierdoor inspi-reren.

Van operette naar musical
Ed van de Griendt is secretaris van de afdeling Oost van BOOG, de lan-delijke organisatie voor opera-, operette- en musicalgezelschappen. Hij vertelt: ‘Onder de ongeveer honderdvijftig bij ons aangesloten amateurge-

    zelschappen zijn zo’n zestig musi-calkoren. Om te overleven hebben veel operettekoren zich de laatste decennia omgevormd tot musical-koor. Het operetterepertoire trekt zangers van vijftig, zestig jaar. Met musical trek je nieuwe, jonge leden en ook nieuw en jonger publiek. Het oudere publiek blijft ook wel komen, hoewel dat vaak - als je er specifiek naar vraagt - liever operette wil.’ Een andere oplossing bij de ‘struggle for life’ is een musicalafdeling naast het operettekoor opzetten. Toos Cozijn, vraagbaak van BOOG, zegt hier-  

over: 'Zo’n musicalafdeling moet meer jonge mensen aantrekken. Overigens is onze ervaring dat de kennismaking met een operettekoor voor nieuwe-lingen naar meer smaakt! Het verschil tussen musical en operette zit ‘m in de soort muziek en het type verhaal. Musical is van deze tijd, operette stamt uit de eerste decennia van de 20e eeuw en is meestal niet zo flitsend als musi-cal. Maar het idee is hetzelfde: een verhaal vertellen in woord, zang en dans.’

Kosten niet mis
Een volledige musical uitvoeren is een hele toer. Je hebt niet alleen te maken met zangers, maar ook met kostuums, decor, belichting, orkest. Hoe red je dat financieel? Van de Griendt: ‘Dat is het grootste probleem. De meeste gezelschappen voeren een productie drie à vier keer uit. Je hebt het dan gauw over een budget van zeventig à tachtigduizend euro. Een deel daar-van wordt opgebracht door de vaak succesvolle kaartverkoop. Maar verder is het subsidies aanvragen, sponsors werven en de leden aan het werk zetten. Ik ken clubs die daar heel actief in zijn: oude kranten ophalen, bal-pennen verkopen en wat je maar kunt verzinnen om aan geld te komen. Maar we krijgen ook wel meldingen van gezelschappen die stoppen omdat ze het financieel niet rond krijgen.’

In de Randstad worden nieuwe werkvormen opgezet die het financieel wèl redden. Het verenigingsleven wordt er gaandeweg op een andere leest geschoeid. De wekelijkse repetities waarin langzaam wordt toegewerkt naar de uitvoering beginnen te verdwijnen. In plaats daarvan ontstaan er stich-tingen, die meer prestatiegericht en projectmatig werken. De productie van de musicals wordt professioneel aangepakt, waardoor er veel publiek op afkomt en er meer geld binnenkomt.

Fanatiek
Henriette Benzacken regisseert momenteel ‘Footloose, the musical’ bij de SKVR-Musicalschool in Rotterdam. Deelnemers melden zich aan bij de Stichting Kunst voor Rotterdammers. De cursisten kunnen eerst het Musical Basisjaar doen, met toneel-, zang- en danslessen. Daarna volgt het Musical Productiejaar, waarin zij elke vrijdagavond vier uur repeteren. Resultaat: een musical in juni, door een cast van achttien personen in de leeftijd van 18 tot 36 jaar en een combo. De hoofdrollen zingen hele liedjes solo, de kleinere rollen hebben niet allemaal een sololijntje. Met zijn allen vormen ze het ‘koor’ en allemaal dansen ze en spelen ze toneel. Benzacken, die ook toneelpro-ducties regisseert, is onder de indruk van het enthousiasme: ‘Ze werken hard en doen het allemaal naast hun drukke baan. Ik vind musicalspelers een apart theaterslag, ze zijn hartstikke fanatiek en beleven alles heel in-tens. Volgens mij heeft dat te maken met zingen en dansen. Beide kunst-vormen brengen je in beweging, maken je los, waardoor de emoties directer en dieper worden geraakt. Dat maakt musical echt anders.’ Wat is kenmer-kend voor het regisseren van een musical? ‘Het feit dat je te maken hebt met drie disciplines: spel, muziek en dans. Als regisseur moet je ervoor zorgen dat die disciplines geen afzonderlijke eilandjes worden, maar dat ze samen één geheel worden waarin alles organisch samenkomt, zodat je steeds hetzelfde verhaal vertelt. Overigens doen de deelnemers eerst auditie. Som-migen spelen al voor het derde jaar mee. Er zitten heel goede artiesten bij, die het in de professionele wereld best zouden redden.’

Zingen en dansen tegelijk
Zanglessen krijgt de SKVR-cast onder meer van zangdocent Karin Jansen: ‘De solozangers krijgen les in techniek en interpretatie. De anderen niet, daar is helaas geen tijd voor. We zijn vooral bezig met het repertoire erin te stampen, het is best pittige muziek. Op veel plekken wordt er vijfstemmig gezongen en het is niet voor iedereen makkelijk om zijn partij vast te houden. We oefenen veel op intentie: hier moet het mooi en zacht klinken, daar mag het voluit.’ Vereist het tegelijkertijd zingen en dansen nog speciale oefening? ‘Jazeker! Denk je maar in, je moet je op verschillende dingen tegelijk concen-treren: op je danspassen, je tekst, je noten en dan moet je ook nog op een bepaalde manier kijken. Het belangrijkste is dat je het heel vaak oefent, zodat de combinaties in je systeem gaan zitten. Uiteindelijk kun je er dan nooit uitvliegen, omdat je automatisch weet dat bij deze passen die tekst hoort.

Ook moet je leren je bewegingen aan te passen aan het zingen. Dus bij voorbeeld anders springen of een stap kleiner maken, zodat je noten er nog goed uitkomen.’

Dirigeren
Een musical vraagt ook een en ander van de dirigent. Reinier Bavinck – zelf dirigent van een musicalensemble - leidt de cursus Musicaldirectie van Stichting Unisono. ‘Een musical vraagt meer van een koor- of hafabra-dirigent of een muziekdocent dan hij of zij op school gewend is. Het belang-rijkste is wel dat je het als dirigent opeens niet meer alleen voor het zeggen hebt, maar samenwerkt met een regisseur, choreograaf, decorontwerper en misschien wel een kostuumontwerper. Dat is geven en nemen. Tijdens de eerste repetitie waarin geacteerd wordt schrik je je rot. Dan moeten de zangers van de regisseur allerlei dingen doen waardoor de zang er naar jouw gevoel niet uitkomt. Dan ontstaat er een spanningsveld waarin het boeiend en soms moeilijk laveren is. Je moet leren incasseren en samen-werken. Uit de voorstelling moet tenslotte één visie spreken!’ In de cursus gaat Bavinck onder meer op dit aspect in. ‘We kruipen in de huid van de regisseur, om te leren zien wat diens standpunt is.’

Lekker moeilijk
In Velp repeteert wekelijks GOOG, het Gelders Opera- en Operettegezel-schap dat met tachtig zangers op - naar eigen zeggen – semi-professioneel niveau opereert. In de meeste van hun optredens zit een blok musicalsongs die ze semi-scenisch met kostuums en enkele rekwisieten opvoeren. En er wordt bij gedanst. Anders dan het SKVR-ensemble is GOOG een vaste club. Secretaris Tineke Ouwendijk: ‘De ambitie is groot. Wij genieten als we een pittige repetitie hebben, een flink aantal leden heeft zangles en we orga-niseren ook scholingscursussen. De musicalblokken worden uitge-voerd door een tiental solisten uit het koor. Voor het uitvoeren van een hele musical zijn wij te groot.’ GOOG heeft geregeld nieuwe aanwas. ‘Dertig leden zijn onder de veertig jaar, dat is toch mooi? Mannen aantrekken blijft moeilijk; zij komen vooral via de website bij ons terecht.’

Toneelbedrevenheid
GOOG bekostigt de operaproducties op verschillende manieren. ‘We pro-beren via fondsen subsidies te krijgen, verkopen kaarten aan bedrijven en zijn heel actief met het verkopen van concerten aan theaters, personeels-verenigingen, bedrijven en organisaties. Met zo’n dertig uitvoeringen per jaar houden we onze toneelbedrevenheid op peil, echt zenuwachtig zijn we niet meer. En die brengen geld in onze spaarpot voor de dure producties.’ On-langs organiseerden de jonge leden van GOOG Idols Klassiek, waarop buitenstaanders zich konden inschrijven. De meeste mededingers zongen musicalsongs. Aan het eind van een weekend vol zang- en speltrainingen konden zij zich presenteren en werd bepaald wie de klassieke Idol 2006 werd. ‘Een heel leuk en geslaagd evenement. En we hebben er ook een paar nieuwe, jonge leden aan overgehouden!’

Bron: Claar Urbanus
Uit: ZINGmagazine

 
 

Quotes

 
'Je hebt het al gauw over een budget van tachtigduizend euro’

‘Een regisseur moet zorgen dat alle disciplines één organisch geheel worden’

‘De dirigent heeft het niet meer alleen voor het zeggen’

 
 

Informatie

 
Meer over musicals
www.boog-nederland.nl
www.goog.nl
musical.startpagina.nl
www.musical-nederland.nl

Starlight Boulevard
www.starlight-boulevard.nl

Servus
www.servus-almelo.tk

Musical Producties Gaanderen
 www.mpgsite.nl

Bel Canto
www.belcanto-oostzaan.nl

Musicalgezelschap Otis
 www.otismusical.nl

Stage Affairs
www.stageaffairs.nl

SKVR-Musicalschool
www.footloosethemusical.tk

 Exclusive Entertainment
www.hansengrietjedemusical.nl

Musicalvereniging AZOV
www.azov.nl

Muziektheatergezelschap De Meierij
Den Bosch,www.meierij.com

Musicalvereniging DOS
 www.musicalvereniging.nl

Stichting Harlekijnproducties
www.harlekijn.nl

 
 

Opleidingen

 
'MusicAllFactory: een drie- of vierjarige deeltijdtraining in Tilburg voor het musicalvak, op goed amateurniveau en op professioneel niveau. www.factoriumtilburg.nl > musicallfactory

AVLM Academie in Lelystad verzorgt een parttime beroepsopleiding voor vocalisten vanaf 16 jaar met professionele ambities in het entertainmentvak. www.avlm.nl

NME Academie: vierjarige praktijkopleiding in Zoetermeer, gericht op muziektheater.
www.nme-productions.nl

Frank Sanders Akademie voor Musicaltheater, drie- of vierjarige fulltime opleiding in Amsterdam, www.franksandersakademie.nl

Conservatoriumopleidingen Muziektheater zijn er in Tilburg, www.fontys.nl/conservatorium en in Rotterdam, www.hmd.nl

 
 Het Vocale Warenhuis van Nederland
  
 
 

Artikelen Zoeken

 

De artikelen zijn gerangschikt onder een aantal rubrieken. Die rubrieken vindt u in het menu en op de informatiepagina.
 
U kunt  ook op trefwoord zoeken. Hieronder kunt u de artikelen doorzoeken op één of meerdere trefwoorden. Scheid trefwoorden met een spatie!
 

 

 

 
 

Artikelen Aanmelden

 
 
 
Heeft u zelf interessante artikelen geschreven over zingen of kent u artikelen over zingen die u voor deze rubriek wilt aanmelden, laat het ons dan hier weten!
 
 
 
 
 

VoicEmail

 
     
  Op de hoogte blijven van het laatste vocale nieuws? Neem hier geheel vrijblijvend een gratis abonnement op VoicEmail, de e-mail nieuwsbrief voor Zingend Nederland.
 
 
 

Repertoire en Meer ...

 
     
   
     
  Multi Mix Music biedt u een zeer uitgebreide collectie aan eigentijds en klassiek repertoire. Maar u kunt ook bij ons terecht voor Tipboeken, CD-consultancy en nog veel meer ...  
     
     
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE