HOME  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN   |   WORD GRATIS LID!

 • SuperVoices 2019
 • VoicEmail
 
 
   
        
 

   HOTLINKS    

PLUSSERVICE - REGELING ADDITIONEEL KOPIňREN

 
Hoe handig het ook is om kopieŽn te maken van bladmuziek en /of  liedteksten, kopiŽren is volgens de Auteurswet niet toegestaan. De FEMU heeft de Regeling Additioneel KopiŽren om hiervoor een oplossing te bieden.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Meer over de FEMU
FreeService
BUMA-afdracht
Verzekeringen
Vocaal Shoppen
     
   

Waarom de Regeling Additioneel KopiŽren?

 
 
    Koren maken veel gebruik van bladmuziek. Notenschrift en liedteksten zijn bij het uitoefenen van een muziekhobby onontbeerlijk. Soms vinden koorleden het handig om even een kopie te maken van een stuk bladmuziek. Zodat zij daar op kunnen schrijven bijvoorbeeld en zo het origineel mooi schoon houden. Of om een muziekstuk klein afgedrukt mee naar buiten te kunnen nemen voor een opvoering. Of om een zoekgeraakte partij te vervangen. Hoe handig het ook is om zo’n kopie te maken, blad-muziek kopiŽren is volgens de  
 

Auteurswet niet toegestaan. De Auteurswet staat koorleden alleen toe om korte gedeelten voor eigen gebruik te kopiŽren en kopieŽn te maken wanneer de originelen niet meer te verkrijgen zijn. Daarmee beschermt de wet de rechten van de makers van bladmuziek (de componisten en tekstdichters) en de muziekuitgevers. Toch kopiŽren veel koren al lange tijd op grote schaal bladmuziek.

Om aan deze situatie (waarin illegaal gekopieerd wordt) een einde te maken, biedt de FEMU (Federatie Muziekauteurs- en Uitgevers) de regeling Additioneel KopiŽren. Koren en hun leden kunnen zo op een eenvoudige manier aan hun wettelijke verplichtingen voldoen. Ook ķw koor kan aan deze regeling meedoen.

 
   
 
 
   

Wat houdt de Regeling Additioneel KopiŽren in?

 
 
  1. Uw koor koopt voor ieder lid een origineel
Onder een origineel wordt verstaan een partituur (alle partijen), een orkestset (fullscore + partijen) en/of  een liedtekst.

2. Daarnaast schaft uw koor bij FEMU een licentie aan
In het bezit van deze licentie Ťn de originelen mag uw koor vervolgens additionele kopieŽn maken:

 
 
 • voor een enkel, later bijgekomen lid ........................................................
 • om aantekeningen op te maken ..............................................................
 • om beschadigde of zoekgeraakte partijen te vervangen ........................
 • bij afwijkende aantallen benodigde partijen ............................................
 • voor het vergroten of verkleinen van het origineel ..................................

Wat gebeurt er met de vergoeding?
FEMU betaalt de vergoeding van de licentie door aan alle rechthebbenden zodat zij hun werk als componist, tekstdichter of muziekuitgeverij kunnen voortzetten.

 
 
 
 
   

Licentieovereenkomst

 
 
 

Koren en zanggroepen die gebruik willen maken van de regeling, kunnen dit aangeven bij hun aanmelding voor het Zing.nl-Pluslidmaatschap. Met de betaling van de bijdrage voor de regeling Additioneel KopiŽren verklaart het Bestuur formeel dat het voor uw koor of zanggroep wel eens kopieŽn van bladmuziek maakt. Het bestuur heeft met de betaling de benodigde licentie bij de FEMU aangeschaft en daarmee toestemming verkregen van de rechthebbenden. Voorwaarde voor verkrijging van de licentie is wel dat uw koor of zanggroep voor ieder lid een originele partij/partituur aanschaft.

Jaarlijkse bijdrage
U kunt het hele jaar door flexibel instappen. De regeling gaat voor uw koor of zanggroep in op de eerste van de maand na uw aanmelding voor de PlusService. Alle tarieven worden in het aanmeldformulier automatisch naar rato aangepast. Bij aanmelding in september, oktober november of december wordt u automatisch ook lid voor het hele volgende kalenderjaar. Nadat uw Plus-lidmaatschap van kracht is geworden regelt Zing.nl de afdracht voor uw koor of zanggroep aan de FEMU.

Met de betaling van uw bijdrage verklaart uw Bestuur akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van de regeling Additioneel KopiŽren van de FEMU.

 

 
 
 

De Voordelen voor U op een Rijtje:

 
 
 
 • Als uw koor een licentie voor het additioneel kopiŽren heeft aange-schaft, kunnen uw leden erop vertrouwen dat het kopiŽren netjes geregeld is.
   
 • Het koor voldoet door deel te nemen aan de regeling volledig aan alle wettelijke verplichtingen.
   
 • Uw koorleden hebben het gemak dat zij een additionele kopie mo-gen maken, als ze daar behoefte aan hebben.
   
 • Het is gemakkelijker geworden om koorstukken te oefenen en op te voeren.
   
 • Doordat de makers van de blad-muziek de financiŽle compensatie krijgen waar ze recht op hebben, zullen ze aangemoedigd worden om nieuwe muziek te maken! En dat is dus uiteindelijk ook weer in ķw voordeel.
 
 
 

Wat kost uw Licentie
voor AK bij Zing.nl?

 
 
 
Koren en Zanggroepen die gebruik maken van de Zing.nl-PlusService betalen voor de regeling Additioneel KopiŽren € 3,85 per lid (inclusief BTW) per kalenderjaar.

Met de via Zing.nl afgesloten licentie voldoet u volledig aan de wettelijke verplichtingen van uw koor of zanggroep. Dat is wat wij noemen: zingen zonder zorgen!

 
 


 
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE