HOTLINKS

ZING.NL - GOEDE DOEL

 
Zing.nl werkt sinds 1999 voor het goede doel. SuperVoices zingt dit jaar voor Stichting Sheltersuit om daarmee de belangrijke activiteiten van deze stichting onder de aandacht te brengen van de 600.000 collega-zangers en -zangeressen in Nederland.

 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
SuperVoices Informatie
Informatiedesk
Koor / Zanggroep in de Buurt
Vocale abonnementen
Inschrijven SuperVoices

   

Zingen voor het Goede Doel

 
       
Sinds 1999 staan de activiteiten van Zing.nl in het teken van het goede doel. SuperVoices zong de afgelopen jaren voor: War Child, het Aids Fonds, Mensen in Nood, Artsen zonder Grenzen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Musicians without Borders, Stichting Doe Een Wens, Stichting Hulphond,
Faria Clowns, De Zonnebloem, de Voedselbank, de Hartstichting, de Neder-landse Brandwonden Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Jarige Job, Stichting Movement on the Ground en Stichting Ambulance Wens Nederland. Het Goede doel voor dit jaar is: Stichting Sheltersuit
 
 
   

Wat doet Stichting Sheltersuit?

 
   
 
   
 

Het recht op warme kleding ter bescherming van mensenlevens. Dat is waar Stichting Sheltersuit voor staat. Deze Nederlandse 'humanitaire startup' ge-bruikt innovatief Dutch Design om mensenlevens te beschermen tegen de natuur. De Sheltersuit is een combinatie van een jas, slaapzak en opbergtas en maakt overleven mogelijk in barre weersomstandigheden.
 

Van Mens tot Mens
Maar Stichting Sheltersuit doet meer: de gebruikte materialen zijn  'geüp-
cycled' en gerecycled en is laagdrempelig door donaties van materialen
door MVO-partners. De productie van de Sheltersuits, en de overige pro-ducten, is van ‘mens tot mens’ waarbij vluchtelingen, daklozen en mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt zich inzetten voor de medemens in nood.
Het draait allemaal om mensen die mensen helpen, zoals we dat zeggen. Mensen groeien, creŽren en inspireren elkaar in onze sociale werkplaats. Sheltersuit is een kledingmerk waarbij ontwerpen van Bas Timmer bijdra-
gen aan het gratis beschikbaar stellen van Sheltersuits. Sheltersuit geeft warmte, plezier en kansen aan de mensen die het nodig hebben.
 

Jouw donatie geeft een ander in nood warmte en bescherming
Niemand verdient het om te moeten leven in slechte en onmenselijke leef-

  omstandigheden. Met onze Shel-
tersuits zijn wij een stap dichterbij
een wereld, gevuld met warmte
en bescherming voor iedereen. Helaas kunnen wij ons doel niet bereiken zonder jouw hulp. Om Sheltersuits te kunnen produce-
ren, levens te redden, hoop te bieden, banen te creŽren en men-sen op te leiden, zijn wij afhan-
    kelijk van donaties.  Alleen samen zorgen wij voor verandering die het verschil maakt.  
 

Wat gebeurt er met jouw donatie?

Jouw donatie wordt besteed om de wereld een betere en warmere plek
te maken. Stichting Sheltersuit bestaat uit een groot team die eenvoudig-
weg anderen willen helpen die wat minder geluk hebben in het leven. Door jouw hulp kunnen wij Sheltersuits blijven maken en kunnen wij investeren
in onze vrijwilligers en werknemers. Kortom: Stichting Sheltersuit zet zich
in voor het recht op warme kleding ter bescherming van mensenlevens.

Meer ...

 
     

Volg SuperVoices via:

 
     
  Facebook           Twitter           YouTube  
 
 
 

Samenwerking

 
     
   
     
Zing.nl maakt steeds voor een of twee jaren afspraken met een goed doel over wederzijdse samenwer-king. Bij het maken van die af-spraken speelt een belangrijke rol dat beide partijen geen winst-oogmerk hebben.
 
Enerzijds brengt Zing.nl het goede doel breed en langdurig onder de aandacht van Zingend Nederland.
Zo levert Zing.nl, onder meer via  SuperVoices, een belangrijke bijdrage aan de naamsbekendheid
en activiteiten van het goede doel. Zing.nl brengt het goede doel onder de aandacht via de haar ten dienste staande kanalen en uitingen:

 • Een uniek bestand van ruim 13.000 koren en 55.000 individuele zangliefhebbers.

 • De grootste vocale site van Nederland (ruim 200.000 bezoekers per jaar).

 • VoicEmail, de maandelijkse gepersonaliseerde e-mail nieuwsbrief aan Zingend Nederland (oplage 17.500).

 • SuperVoices, een grootschalige meezingdag met zo’n 900 deelnemers en bezoekers uit heel Nederland met een eigen promo/ verkoopstand op Vocal Plaza, een dankwoord/werving door de  ‘ambassadeur’ van het goede doel tijdens het avondconcert op het grote podium en een flyer in de take away bag (oplage 1.000).

 • Vermelding promotekst in de SuperVoices Deelnemersgids, een eigen advertentie/pagina (oplage 1.000) en persberichten.

 • Vermelding op de SuperVoices live-CD.
 
In het kader van deze PR-acties wordt het goede doel mogelijkheden geboden voor de werving van leden, vrijwilligers en donateurs. Tijdens SuperVoices komt daarnaast nog extra opbrengst beschikbaar door de verkoop van producten via de stand van het goede doel. Er gaan voorts 100 gratis exemplaren van de live-CD naar het goede doel. Op haar beurt brengt het goede doel Zing.nl en met name SuperVoices onder de aandacht bij haar leden en dona-teurs. Het goede doel levert van haar kant zo een belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van SuperVoices, door de deelname van haar leden en donateurs aan dit leukste zangfeest van Nederland.
 
 
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE