HOTLINKS

VOCAL PLAZA! - LEESTAFEL

 
Mag verkochte bladmuziek worden opgenomen in een bibliotheek en dan worden verhuurd of uitgeleend? Om deze vraag te beantwoorden raadpleegden we de auteurswet.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zing mee met SuperVoices
ZinGdex
Zing.nl LedenService
Vocale abonnementen
Koorarrangementen
   

Lenen en Verhuren (wat Mag en wat Niet Mag)

 
 
In de wet opgenomen
Bij de wijziging van de Nederlandse auteurswet in 1995 - dezelfde wijziging waarin de duur van het auteursrecht werd verlengd tot zeventig jaar - is het leen- en verhuurrecht uitdrukkelijk opgenomen in de wet. Blijkbaar is dit nog nauwelijks doorgedrongen tot de uitgevers en gebruikers van blad-muziek; alle aandacht ging indertijd uit naar de duurverlenging.

Rechthebbenden
De auteurswet bepaalt in artikel 12 lid 1 sub 3 dat verhuur en uitleen ‘open-baarmakinghandelingen’ zijn, die op grond van artikel 1 van de auteurswet zijn voorbehouden aan de rechthebbende. Rechthebbenden zijn de schrij-vers en/of componisten van een werk en hun erven, en/of de uitgevers, die zich gebruikelijkerwijs de exploitatierechten laten overdragen door de auteurs.

Onderscheid lenen en verhuren
De auteurswet verduidelijkt in artikel 12 lid 2 en 3 het onderscheid tussen verhuren en lenen. Onder verhuur wordt verstaan het gedurende een be-perkte periode ter beschikking stellen tegen een direct of indirect econo-misch of commercieel voordeel. Uitlenen is niet gericht op het behalen van een voordeel.

Openbare bibliotheken
Hoe zit het dan met het uitlenen door openbare bibliotheken? Ook dat is in de auteurswet geregeld en wel in artikel 15c. Deze uitlening is toegestaan, mits er een billijke vergoeding wordt betaald. Dat is het leengeld, geïncasseerd door de stichting Leenrecht, die dat vervolgens verdeelt onder de recht-hebbenden. In artikel 15c wordt ook het leenrecht (zonder vergoeding) van onderwijsbibliotheken en blindenbibliotheken geregeld.

Alleen met toestemming
De auteurswet is dus heel duidelijk: verhuren en uitlenen mag alleen met toestemming van de rechthebbende. Strikt genomen is het opnemen van een dergelijk recht in algemene voorwaarden dus overbodig: wat de wet regelt, hoeft niet geregeld te worden bij de koopvoorwaarden. Het exemplaar van bladmuziek dat is aangekocht door een bibliotheek, die niet is een openbare bibliotheek, of een onderwijs- of blindenbibliotheek, mag wettelijk daar de deur niet uit. Het mag op de plank staan en ter plekke worden geraadpleegd - dat is alles wat de wet toestaat.

Bron: VMN

 
     
   
      
 

Artikelen Zoeken

 
 
De artikelen zijn gerangschikt onder een aantal rubrieken. Die rubrieken vindt u in het menu en op de index-pagina.
 
U kunt  ook op trefwoord zoeken. Hieronder kunt u de artikelen doorzoeken op één of meerdere trefwoorden. Scheid trefwoorden met een spatie!
 
 

 

 
 
 
 
 

Repertoire en Meer ...

 
      
 
 
Multi Mix Music biedt u een zeer uitgebreide collectie aan eigentijds en klassiek repertoire. Maar u kunt ook bij ons terecht voor Tipboeken, CD-consultancy en nog veel meer ... Bezoek daarom nu onze geheel vernieuwde site.
      
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE