HOTLINKS

VOCAL PLAZA! - LEESTAFEL

 
Een eigen cd uitbrengen is de droom van veel koren. Zing Magazine duikt in de wereld van het geluid. Deel 3: een cd uitbrengen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zing mee met SuperVoices
ZinGdex
Zing.nl LedenService
Vocale abonnementen
Koorarrangementen
   

Een eigen CD Uitbrengen

 
   
 

  Door Claar Urbanus

Je hebt als koor muziek opgenomen en de opnamen zijn gemasterd. Nu kun je de cd gaan uitbrengen. Hoe regel je dat en wie zit er eigenlijk op die cd te wachten?

 
Tips en trucs van profs
Als een koor een cd ‘in eigen beheer’ maakt, zijn de kosten en inkomsten voor rekening van het koor. ‘Eigen beheer’ klinkt alsof je zo’n cd zelf wel even kunt regelen, maar dat is minder makkelijk dan het lijkt. Als de opnamen goedgekeurd zijn volgt nog een hele trits aan regelwerk, creativiteit en keu-zes voor je uiteindelijk een mooie cd in handen hebt. Zaken die je allemaal zelf kunt uitzoeken, maar waarvoor je ook een coördinator in de arm kunt nemen die de weg weet en alles voor je kan regelen. Zo iemand is Hans Schiessl van Impalex Media. Hij legt uit wat de stappen zijn. ‘Na de opname en eventuele mastering heb je een zogeheten pre-master. Als die van goe-de kwaliteit is, kan daar een glassmaster van gemaakt worden, de moeder-cd die als basis dient voor het persen. Op internet barst het van de bedrij-ven waar je je cd kunt laten persen, de een nog goedkoper dan de ander. Het technische werk zal overal wel van dezelfde kwaliteit zijn, want bij het persen kan niet zoveel mis gaan. Waar wel verschil in zit, is de service die ze je bieden.’

STEMRA
Wat voor service heb ik dan nodig? Hans Schiessl: ‘Een belangrijke service is de betaling van je mechanisch reproductierecht. Iedereen die muziek op een geluidsdrager zet, moet dat opgeven aan STEMRA. Deze organisatie zorgt ervoor dat de componisten, arrangeurs, tekstdichters en uitgevers het bedrag krijgen uitbetaald waar ze recht op hebben. Je moet eerst toestem-ming krijgen van STEMRA voor je kunt gaan persen. Dat kan zo drie weken duren. Een goed persingsbedrijf regelt die STEMRA-afdracht snel.’ Maar die afdracht geldt toch alleen voor componisten die 70 jaar of korter dood zijn of nog leven? Hans Schiessl: ‘Klopt. Toch moet je voor een cd met bijvoorbeeld louter Mozart de werken ook aanmelden. De uitkomst zal zijn dat je niets hoeft te betalen.’ STEMRA op de cd vermelden is verplicht bij een productie in eigen beheer. Zo geef je aan dat de werken op de cd zijn opgegeven bij STEMRA.
 
  De verpakking
Een andere belangrijk punt: het artwork - het begeleidende boekje bij de cd. Wordt dat alleen een blaadje met een voor- en achterkant of een boekje van minstens vier pagina’s? Er is van alles mogelijk. Hans Schiessl: ‘Van tevoren moet je bedenken wat je met de cd wilt. Is die alleen voor eigen kring bestemd of wil je de cd gebrui-ken om hogerop te komen? Ik zie
   
  steeds vaker dat koren een cd maken in plaats van op tournee te gaan. De opnamedagen ervaren ze als een gezellig ‘uitje’ waaraan ze ook nog een tastbare herinnering overhouden. Voor zo’n cd zijn de eisen aan de vorm-geving minder hoog dan voor een cd die je naar radiozenders en mogelijke sponsors stuurt. Dan moet je echt aan een full-colorboekje denken. Het ge-beurt wel dat een koor zegt: het hoesje hebben we al klaar! En dan krijg ik een Word-bestand toegestuurd. Daar heeft een drukker niets aan. Het ont-werp voor het artwork moet opgemaakt zijn in een professioneel vormge-vingsprogramma waarmee de drukker een kleurgescheiden pdf krijgt met paskruizen en een goede resolutie. Dit klinkt allemaal ingewikkeld, maar een echte vormgever weet precies wat ik bedoel.’ En het doosje, wat is daar-voor de beste keuze? Hans Schiessl: ‘Het meest gangbaar is de zogeheten jewelbox, het gewone cd-doosje. Je kunt die ook in een extra platte vorm krijgen: de slimline. Wil je de cd alleen voor promotie gebruiken, dan kun je kiezen voor een goedkopere vorm, een kartonnen hoesje waar de cd los in gaat. Daarnaast zijn er nog andere vormen die een luxere uitstraling heb-ben, bijvoorbeeld de digipak, waarbij de cd in een boekje zit of de digisleeve, waarbij de cd in een hoesje zit.’

En dan?

En dan is de cd klaar. Wat doe je nu met dat prachtige product? Hans Schiessl: ‘Veel koren doen het zo: ieder koorlid moet een aantal cd’s afne-men om te verkopen aan familie en vrienden. Je kunt de cd ook verkopen bij je concerten of via een lokale winkel die past bij de signatuur van je koor. Misschien een new age-winkel of een evangelische boekhandel. Ook je eigen koorsite is een prima verkoopkanaal. Vanaf 2011 veranderen de re-gels daarvoor, maar op dit moment mag je op je site zoveel muziek laten ho-ren als je wilt. Commercieel gezien is het natuurlijk slimmer om alleen maar een tipje van de sluier op te lichten. Er zijn ook sites waar je een link naar je eigen koorsite op kunt zetten, zoals www.koormuziek.startpagina.nl. Je kunt je koor ook gratis op www.vocalweb.eu registreren. Daar kun je een portfolio aanmaken en een deel van je cd uploaden, met een link naar je site.’ Er zijn honderden digitale verkoopkanalen waar je muziek kunt downloaden, zoals iTunes. Heeft het zin om de cd aan te bieden via zo’n downloadportal? Hans Schiessl: ‘Het lijkt me van niet. Met alle respect, doorsnee amateur-koormuziek, dat downloadt bijna niemand, dus bespaar je het geld en de moeite...’

Aliud Records: cd’s met een verhaal
 
     Kun je als amateurkoor je cd ook laten uitgeven door een officieel cd-label? Als je heel goed bent, zou het kunnen, vindt Jos Boerland. Hij is eigenaar van Aliud Records, een klein cd-label dat instrumentale en vocale juweeltjes uitgeeft. ‘Een goed ama-teurkoor heeft soms meer lef dan een professioneel koor. Het beperkt zich niet tot het ijzeren repertoire, wat professionele koren soms wel moe-  
  ten doen omdat het publiek of de subsidiegever dat vraagt. Dat stopt de ver-nieuwing en dat vind ik jammer.’ Jos Boerland werkt met professionele en-sembles en koren en soms ook met amateurkoren, maar dan wel ‘de boven-laag’ zoals hij zelf zegt. Zo maakte hij cd’s met Cantatrix, Projectkoor Opus en het William Byrd Vocaal Ensemble. ‘Een goed amateurkoor onderscheidt zich met name van een professioneel koor door een langere voorbereiding. Soms geeft dat juist een boeiender resultaat. Misschien wel doorleefder, omdat er meer tijd was om na te denken over de vraag: waarom doen we het zo? Maar amateurkoren presteren wel eens minder op individueel niveau. Een solo van een koorlid op een professionele cd is niet altijd verstandig, je kunt daarvoor beter een beroepszanger uitnodigen.’

Publiciteit van België tot Japan

Een koor dat bij Aliud een cd mag maken, kan rekenen op een berg aan pu-bliciteit. ‘Wij doen zelf de marketing. De cd gaat naar alle kranten en radio-stations in Nederland, mijn contactpersonen daar weten wat ze aan me hebben. Binnenkort gaat onze catalogus mee met [Klassieke Zaken], het blad van de klassieke muziekhandel, daar loop je dan ook in mee. Nieuwtjes over de koren zet ik in onze nieuwsbrief. En de cd ligt in winkels over de hele wereld, van België tot Japan. Hopelijk komen daar voor de koren con-tacten uit voort, concerten.’ Hoeveel cd’s verkoop je? ‘Dat is een kwestie van jaren. Als na één jaar de eerste oplage van duizend uitverkocht is, dan stopt het bij het koor: oké, dat was een leuk project en de kosten zijn eruit, nu gaan we iets nieuws doen. Maar voor mij betekent het: bijpersen! Ik maak cd’s die dertig jaar mee moeten gaan.’ Wat is voor Jos Boerland een interes-sant project? ‘Ik zoek programma’s die er toe doen en waar een verhaal in zit. Muziek rond één componist bijvoorbeeld, of een zelden uitgevoerd werk. Het gaat mij erom dat de muziek wordt geleefd en beleefd, dat het spannend is om naar te luisteren. En heel belangrijk: het koor moet muzikaal en be-stuurlijk goed in elkaar zitten. Het artistieke beleid moet een richting hebben: waarom doen we dit?’ Een goed amateurkoor met een interessant project kan via de mail een visje uitgooien bij Aliud. Wat zijn de kosten? ‘Het koor regelt en bekostigt een opnamelocatie voor drie à vier dagen, de benodigde instrumenten, solisten en onderdak. Wij zorgen voor de opnamen, de bege-leiding van het koor, het drukwerk, de marketing, de verkoop.’ Wat levert het een koor op? ‘Een mooie cd, publiciteit, contacten, mogelijk zelfs concerten.’ Op jullie site staan geen geluidsfragmenten? ‘Klopt, daar zit te veel admini-stratieve rompslomp aan vast. Wij regelen dat de cd op downloadportals als iTunes komt, dat krijg je als individu niet voor elkaar.’

Meer info op: www.aliudrecords.com. Opnamen van Aliud zijn tegen betaling te downloaden op www.iTunes.com, www.theclassicalshop.net  en www.linnrecords.com 
 

Uit: Zing Magazine 31, maart/april 2010

 

 

  
 

Wat staat er in een cd-boekje?

 
Op de voorkant de naam van de cd, de uitvoerenden (koor, dirigent, solisten, orkest) - foto of illustratie. Binnenin de uitvoerenden: koor (evt. alle namen), dirigent, solisten, orkest (evt. alle namen) evt. met een korte cv - toelichting bij het programma  - teksten van de uitgevoerde werken -  de producenten - de masteringstudio - de opnamestudio - de vormgever - foto’s van de uitvoerenden met de naam van de fotograaf erbij. Op de achterkant de playlist van de cd - de uitvoerenden (koor, dirigent, solisten, orkest) - datum en locatie van de opname - de website van het koor - de producenten - de barcode (als de cd in de winkel komt te liggen) en op de cd zelf: STEMRA.
  
  
 

Praktisch

 
De maximale bruikbare lengte van een cd is 74 minuten. Voor de kosten van het uitbrengen van een cd moet je vanaf de pre-master rekenen op
€ 750 tot € 1500, afhankelijk van het drukwerk, het soort doosje en de vormgeving. De gemiddelde produc-tietijd is ongeveer 10 werkdagen.

 
 

Publiciteit

 
Maak je een opname samen met een orkest, solisten of andere musici, zorg dan voor goede afspraken. Het kan zijn dat de andere uitvoerenden niet op de cd willen omdat de live-opname niet van voldoende kwaliteit is of niet representatief genoeg is. Je moet er niet aan denken dat de cd klaar is en de musici je verbieden om de muziek te verspreiden! Zoek de publiciteit: stuur de cd op naar de lokale en regionale radiozenders, en naar het lokale huis-aan-huisblad en het regionale dagblad, met een kort persbericht erbij over het koor en de site waar je de cd kunt bestellen. Wie weet plaatsen ze een bericht of bespreken de cd. En natuurlijk: stuur de cd naar Zing Magazine! De redactie recenseert een selectie van de binnengekomen cd’s.

Hans Schiessl is directeur van Impa-lex Media in Arnhem. Hij is ook de initiatiefnemer en webmaster van www.vocalweb.eu. Deze site is een digitaal ontmoetingspunt voor vocalis-ten en koren.
  
 
 

Artikelen Zoeken

 
 
De artikelen zijn gerangschikt onder een aantal rubrieken. Die rubrieken vindt u in het menu en op de informatiepagina.
 
U kunt  ook op trefwoord zoeken. Hieronder kunt u de artikelen doorzoeken op één of meerdere trefwoorden. Scheid trefwoorden met een spatie!
 

 

 

 
 

Artikelen Aanmelden

 
 
Heeft u zelf interessante artikelen geschreven over zingen of kent u artikelen over zingen die u voor deze rubriek wilt aanmelden, laat het ons dan hier weten!
 

 
 

Repertoire en Meer ...

 
      
 
 
Multi Mix Music biedt u een zeer uitgebreide collectie aan eigentijds en klassiek repertoire. Maar u kunt ook bij ons terecht voor Tipboeken, CD-consultancy en nog veel meer ... Bezoek daarom nu onze geheel vernieuwde site.
      
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE