HOTLINKS

VOCAL PLAZA! - LEESTAFEL

 
Zingen verbindt. De auteur illustreert dit met drie voorbeelden waarin het rituele aspect centraal staat.

“Alles Spielen ist ein Gespielt-werden.” (Gadamer, p. 112)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zing mee met SuperVoices
ZinGdex
Zing.nl LedenService
Vocale abonnementen
Koorarrangementen
   

Op de Stroom van het Lied

 
   
  Zingen kan mensen op een existentieel niveau samenbrengen, zonder dat
ze noodzakelijk dezelfde levensbeschouwelijke overtuigingen hebben. Zo
is het te verklaren dat Taizé-vieringen niet alleen gelovige Christenen aan-trekken en dat talrijke Westerlingen graag mantra’s zingen zonder zich Hindoe of Boeddhist te noemen. Het recente fenomeen van de Singkreise is in Duitsland enorm aangeslagen: deelnemers met diverse levensovertui-gingen ontmoeten elkaar zingend. Net als rituelen hebben liederen de potentie om ons aan te sluiten op een reservoir van transformerende energie. Samen een lied zingen, kan een archaïsche kwaliteit krijgen, een manier om ons te herinneren aan een oerdimensie van menselijk (samen-) leven. In deze gevallen is het lied zelf ritueel geworden. Het lied heeft ons in een rituele stroom gebracht. Dit artikel komt voort uit het verlangen om ervaringen te duiden.
   
 
   
Ervaringen in verschillende contexten zingend opgedaan. De rituele stroom waarin het lied ons kan voeren, heeft een heelmakende potentie, over grenzen van geloof en overtuiging heen.

Illustratie: aankomen in de volle breedte…
Oktober 2013, Belzig in de buurt van Berlijn. Zojuist ben ik hier aangekomen om deel te nemen aan een vierdaagse conferentie ‘Leben, Sterben, Feiern’. Bij de toegang tot de conferentieruimte krijg ik van een deelnemer een vaas met een kaarsje, hij zegt er ook iets bij, ik versta het maar half, iets met ‘Licht und Wärme’ die me gewenst worden. Zelf geef ik de vaas ook maar door, ik stamel wat woorden, het ritueel overvalt me enigszins en er is geen ontko-men aan. In de ruimte zelf wordt gezongen, een mantra in voor mij onbe-grijpelijke woorden. Nieuwsgierig naar het programma, zoek ik een plaats.
Er is gekozen voor een kringopstelling met diverse ‘schillen’. Ik merk dat ik mee ga zingen, er hangen teksten van de mantra, de melodie is eenvoudig maar klinkt mooi, her en der klinkt er een tweede stem. Ik vind een plaats die me bevalt, ga zitten, pak mijn opschrijfboekje en een pen, de autorit zit nog in mijn lijf dus voel ik behoefte om me wat uit te strekken. Ondertussen blijven er deelnemers binnenkomen die ik nu zingend mag verwelkomen. Sommigen zijn nog even druk met hun telefoontjes, anderen verwisselen toch nog maar eens van plaats, een aantal zingt met gesloten ogen, een enkeling ondergaat het geheel zwijgend. Niemand gaat (uitgebreid) praten. Ik merk hoe de verschillende klanken steeds meer een geheel gaan vormen. Na ongeveer
25 minuten mantrazang hebben alle deelnemers een plaats gevonden, heb ik mijn reis achter me gelaten, wordt de samenzang zachter, is het even stil en klinkt het welkomstwoord van de conferentieleiding.

Klik hier voor het gehele gehele artikel.

Door Ronald Naar

Verschenen in Tijdschrift Geestelijke Verzorging nr. 75, jaargang 17.


 
  
 

Ronald Naar

 
     
   
     
 

Ronald Naar (1962) studeerde wijs-gerige pedagogiek, gaf les in het v.o. (Vrije School), aan een Pabo (Saxion IJselland)  en werkte bij het APS (Algemeen Pedagogisch Studie-centrum). Hij is part-time als docent levensbeschouwing verbonden aan College de Heemlanden in Houten. Sinds de jaren ’90 geeft hij, aan-vankelijk vooral geïnspireerd door het Roy Hart Theatre, stem- en zangworkshops. Momenteel laat hij zich inspireren door het fenomeen van de Singkreise in Duitsland: een spirituele samenzangcultuur in dienst van gemeenschapsvorming.  Informatie op: www.zingenddoorhetleven.nl

 
 
 
 
 

Artikelen Zoeken

 
 
De artikelen zijn gerangschikt onder een aantal rubrieken. Die rubrieken vindt u in het menu en op de informatiepagina.
 
U kunt  ook op trefwoord zoeken. Hieronder kunt u de artikelen doorzoeken op één of meerdere trefwoorden. Scheid trefwoorden met een spatie!
 

 

 

 
 

Artikelen Aanmelden

 
 
 
Heeft u zelf interessante artikelen geschreven over zingen of kent u artikelen over zingen die u voor deze rubriek wilt aanmelden, laat het ons dan hier weten!
 
 
  
 
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE