HOTLINKS

INFORMATIEMARKT - PRINS BERNHARD CULTUURFONDS

 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland - op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, passie en talent worden aangemoedigd met subsidies, opdrachten, prijzen en beurzen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ZinGdex
SuperVoices in de Sociale Media
Zingen voor het Goede Doel
Vocale Abonnementen
PBCF
   

Prins Bernhard Cultuurfonds

 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland - op grote en op kleine schaal.

Bijzondere initiatieven, passie en talent moedigen wij aan met subsidies, opdrachten, prijzen en beurzen.
 
 

 

       
   

Wat kan het Prins Bernhard Cultuurfonds voor ú doen?

 
 
Koren en muziekverenigingen kunnen een beroep doen op het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor een bijdrage voor kleding, instrumenten, een concert, een operaproductie of deelname aan een festival. U kunt zelfs subsidie aanvragen voor de aanschaf van een draadloze microfoon, een aanhangwagen of koormappen. Talrijke kamerkoren, popkoren, opera- en operette- gezelschappen en oratoriumverenigingen hebben de weg naar het Prins Bernhard Cultuurfonds al weten te vinden.
 
 
   

Wat kunt ú doen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds?

 

U kunt het fonds steunen door voor € 25 per jaar, of meer, donateur te worden. Die € 25 komt in zijn geheel ten goede aan de doelstelling. Als donateur ontvangt u driemaal per jaar het tijdschrift Cultuurbericht waarin wij verslag doen van onze activiteiten, en aanbiedingen en evenementen aankondigen.
 
 
   

Wat kunnen wij voor elkaar doen?

 

Koren of muziekverenigingen die collecteren voor de Anjeractie mogen een derde van de opbrengst zelf houden!

De Anjer-actie wordt jaarlijks overal in Nederland gehouden. In de collecteweek mogen uw leden zoveel ophalen als ze willen. 1/3 daarvan is voor uw koor of zanggroep. De rest komt ook goed terecht. Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft dat uit aan culturele projecten in uw eigen omgeving.


 
   

Informatieadressen

 
Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
telefoon (058) 292 56 09
fax (058) 292 51 25
e-mail fr@cultuurfonds.nl
 
Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
telefoon (0592) 365 705
fax (0592) 355 299
e-mail dr@cultuurfonds.nl 

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
Provinciehuis
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
telefoon (038) 4252450
fax (038) 4223619
e-mail ov@cultuurfonds.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
Provinciehuis Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad
telefoon (0320) 265 285
fax (0320) 265 281
e-mail fl@cultuurfonds.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Huis der Provincie
Prinsenhof 3
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
telefoon (026) 359 86 35
fax (026) 359 92 90
e-mail gl@cultuurfonds.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht
Provinciehuis
Pythagoraslaan 101
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
telefoon (030) 258 39 91
fax (030) 258 23 20
e-mail ut@cultuurfonds.nl
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
Provinciehuis
Dreef 3
Postbus 123
2000 MD Haarlem
telefoon (023) 514 31 43
fax (023) 514 41 70
e-mail nh@cultuurfonds.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
telefoon (070) 441 67 99/441 77 09
fax (070) 441 78 32
e-mail zh@cultuurfonds.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland
Achter de Houttuinen 8
Postbus 407
4330 AK Middelburg
telefoon (0118) 682 500
fax (0118) 635 311
e-mail zl@cultuurfonds.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
telefoon (073) - 681 22 09
fax (073) 612 36 10
e-mail nb@cultuurfonds.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
telefoon (043) 389 70 04
fax (043) 361 85 75
e-mail lb@cultuurfonds.nl 


 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

Grootste particuliere cultuurfonds

 
 
 
Door actieve fondsenwerving en bijdragen uit loterijen kunnen wij jaarlijks meer dan 3600 projecten en personen ondersteunen. Dat maakt ons, met een landelijk bureau en vijftien regionale afdelingen, het grootste particuliere cultuurfonds van Nederland. 
 
   
 
 
 

Informatie

 
 
 
Meer weten over subsidie voor uw koor of zanggroep, over het dona-teurschap en/of het Anjerfonds? Neem gerust contact op met de afdeling van het Cultuurfonds in uw provincie. Koren en zanggroepen uit de steden Amsterdam en Den Haag kunnen bij afzonderlijke afdelingen terecht.  
Meer informatie ... 
 
     
 

 

 

 

 

 

     
 
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE