HOTLINKS

VOCAL PLAZA! - LEESTAFEL

 
Het is zeldzaam als mensen geen enkele affiniteit hebben met muziek, zoals die op onze planeet klinkt. Voor vrijwel ieder van ons heeft muziek een bepaalde kracht, ongeacht of we de muzikale klanken zelf produceren of er 'alleen maar naar luisteren'.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zing mee met SuperVoices
ZinGdex
Zing.nl LedenService
Vocale abonnementen
Koorarrangementen
   

Muzikale Hallucinaties en Dwangklanken

 
   
 

  Wetenschappers menen inmiddels te kunnen concluderen dat muziek, in alle vormen, zodanig in de men-selijke natuur geworteld is dat ze als aangeboren moet worden be-schouwd. Ons motorisch systeem en ons gehoor en zenuwstelsel zijn werkelijk perfect ingesteld op het maken en beleven van door medemensen 'georganiseerd ge-
    luid'. De meesten van ons gaan op een praktische en vanzelfsprekende manier om met muziek: we zingen, bespelen een instrument of luisteren naar opnames. De mens is hiervoor, zowel motorisch als neurologisch,
meer dan uitstekend toegerust. We staan vaak niet stil bij de werking van de complexe en voor ons vanzelfsprekende processen in ons lichaam en onze hersens. Vooral niet als alles, min of meer, volgens plan verloopt. Toch kunnen kunnen onze neurale circuits 'muzikaal' een eigen leven gaan leiden en vreemde spelletjes met ons spelen. Zo kan bepaalde muziek bij sommige mensen een toeval opwekken en worden anderen ernstig geplaagd door zogeheten 'muzikale hallucinaties'. Er is een gedocumenteerde casus van een man die, elke keer als er een opname van Frank Sinatra gespeeld werd, een epileptische aanval kreeg. Bij muziekhallucinaties wordt de muzikale verbeelding van iemand zodanig excessief en onbeheersbaar dat dit arme schepsel dag en nacht met onophoudelijke herhaling van pakkende deuntjes getreiterd wordt.

Rondzingen
Ieder van ons kent het verschijnsel dat een bepaalde melodie of een frag-ment hiervan, langere tijd in onze hoofd blijft rondzingen. Dat is op zich geen ongewoon verschijnsel. Ons neuraal systeem is kort daarvoor ongetwijfeld een aanzienlijke periode intensief 'gebombardeerd' geweest met een lied en ons brein reproduceert daarna voortdurend uit zichzelf, een pakkend of anderszins opmerkelijk gedeelte uit deze melodie. Soms zelfs zo lang dat wij of onze omgeving er behoorlijk genoeg van krijgen. Dit is echter allemaal nog te overzien. Maar wat als je onophoudelijk, Day In Day Out, geplaagd zou worden door een thema of motief uit een opera of als er sirenes, trams, klokken of zelfs een heel orkest onafgebroken in je hoofd klinken? De medi-sche wetenschap heeft nog geen verklaring voor deze muzikale halluci-naties en evenmin een afdoende remedie. De artsen proberen de opdringe-rige geluiden met medicatie te dempen of de geplaagde patiënt met therapie de mogelijkheid te geven zelf de liedthema's in zijn hoofd te wijzigen.
 

 
 

Dwangklanken
Een wellicht aanverwante, maar on-schuldige en eigenlijk ook wel verma-kelijke vorm van muzikale hallucina-ties zijn de 'dwangklanken'. Dit is geen medische term, maar een woord dat ikzelf bedacht heb voor een verschijnsel dat ik persoonlijk al

 
  jaren ken, maar dat ik nu ook af en toe bij collega's en vrienden waarneem. Dat is het verschijnsel dat handelingen, gevoelens en zelfs voorspellingen vooraf, tijdens of achteraf becommentarieerd worden met fragmenten van liedjes mét ter zake doende tekstfragmenten. Zo hoorde ik als jongeman al fragmenten uit Queen's 'Bohemian Rhapsody' luid in mij opwellen op de momenten dat ik ergens helemaal niet wilde zijn: 'I just gotta get out, just gotta get out right of here!' Een collega, die toch ook inmiddels al de veertig gepasseerd is, zei mij eens dat hij voortdurend 'Dirty Old Man' van The Three Degrees door zijn hoofd hoorde jengelen, toen hij met een veel jongere studente een keer uit eten was geweest. En een vriendin van mij werd eens wakker met een tekstregel uit de musical 'Jozef', waarin iets gezegd werd over 'Het Beloofde Land'. Toen ik naar haar toekomstplannen vroeg, zei ze mij dat haar een aantrekkelijke baan in het buitenland was aangeboden en dat ze niet zeker wist of ze die wel of niet moest aan-vaarden...

Oliver Sacks
Een adequate beschrijving en verklaring voor dit fenomeen der 'dwang-klanken' ben ik tot nu toe nog nergens tegengekomen. Hoewel Oliver Sacks in zijn voortreffelijke boek 'Musicofilia' een geval beschrijft van een vrouw
die al geruime tijd last had van kwellende, schelle brandweersirenes. On-
der de invloed van medicijnen werd dit probleem enigszins behapbaar en kwamen er korte, zich herhalende, liedfragmenten voor in de plaats. Op
een gegeven moment viel haar echter op dat impulsen uit de omgeving en
de context waarbinnen ze handelingen verrichtte, meehielpen om gere-lateerde fragmentjes te produceren. Zo hoorde ze bij het naderen van een kerk 'O Come, All Ye Faithful' in haar hoofd en na het bakken van een Franse appeltaart hallucineerde ze de volgende dag 'Frère Jacques'.
Hmmm... inderdaad, ja... dit lijkt ergens wel op mijn 'dwangklanken'...

©Lex Hakker, 1 mei 2012

Bron:
'Musicofilia' / Oliver Sacks, / Uitg.: Meulenhoff (2007)

Meer ...


 
  
 

Dirigent, Vocal Coach Lex Hakker

 
Lex Hakker studeerde compositie/ arrangeren en gitaar aan de Jazz-afdeling van het Rotterdams Con-
servatorium en enige jaren Muziek-wetenschap aan de UvA. Hij com-
poneerde/arrangeerde voor o.a.
Lee Towers, Montezuma's Re-
venge, AVRO, The Koos Mark Big Band en de big band van de Nord Deutsche Rundfunk. Hij is auteur
van diverse muziekboeken, diri-
geerde verscheidene big bands
en leidde het koor en orkest van
het locatieproject KRIMP! in Gouda
en van de musical 'Moulin Rouge'
van het Augustijns Theater in Lei-
den. Hij kreeg stemvorming-
coaching van o.a. Noortje Herlaar, Annemiek Hammer en Dorike van Genderen. Lex: 'De menselijke stem is het mooiste instrument dat er is:
De Levende Klank!'.
  
 
 

Artikelen Zoeken

 
 
De artikelen zijn gerangschikt onder een aantal rubrieken. Die rubrieken vindt u in het menu en op de informatiepagina.
 
U kunt  ook op trefwoord zoeken. Hieronder kunt u de artikelen doorzoeken op één of meerdere trefwoorden. Scheid trefwoorden met een spatie!
 

 

 

 
 

Repertoire en Meer ...

 
 
 
Multi Mix Music biedt u een zeer uitgebreide collectie aan eigentijds en klassiek repertoire. Maar u kunt ook bij ons terecht voor Tipboeken, CD-consultancy en nog veel meer ... Bezoek daarom nu onze geheel vernieuwde site.

 
  
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE