HOME  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN   |   WORD GRATIS LID!

  • SuperVoices 2019
  • VoicEmail
 
 
   
       
 

   HOTLINKS

VOCAL PLAZA! - LEESTAFEL

 
Vic van de Reijt: 'Het zou goed zijn als we kinderen op de basisschool weer veel meer samen Nederlandse liedjes laten zingen. Dat is waardevol voor hun taalontwikkeling en kan ook allochtone kinderen enorm helpen om zich het Nederlands beter eigen te maken.'

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zing mee met SuperVoices
ZinGdex
Zing.nl LedenService
Vocale abonnementen
Koorarrangementen
   

'Zingen van Nederlandse Liedjes is goed voor de Ontwikkeling van Kinderen'

 
   
 

  'Het zou goed zijn als we kinderen op de basisschool weer veel meer sa-men Nederlandse liedjes laten zin-gen. Dat is waardevol voor hun taalontwikkeling en kan ook alloch-tone kinderen enorm helpen om zich het Nederlands beter eigen te ma-ken. Vooral kinderen tussen de zes en twaalf jaar leren zo gemakkelijk dat je ze juist in die fase Nederlandse
    liedjes zou moeten leren. Ze hebben op die leeftijd nog zo veel ruimte in hun hoofd dat ze de teksten bijna spelenderwijs oppikken.

Het is helemaal niet erg als kinderen de betekenis van de tekst op dat mo-ment nog niet helemaal begrijpen. Als je ze een klassieker als de “Zuider-zeeballade” laat zingen, komen de vragen vanzelf. Over de Zuiderzee die er niet meer is, over de inpoldering van het nieuwe land en de over de zee die geeft en die neemt. Aan zo’n lied kan je een deel van onze vaderlandse geschiedenis ophangen.

Ik ben zelf in de jaren zeventig leraar geweest en toen was het mode om helemaal in de huid van het kind te kruipen en het ze vooral niet te moeilijk te maken. Ik zit meer op de lijn van Bordewijk, die schreef dat “het kind moet reiken”. Laat ze de teksten maar uit hun hoofd leren, laat ze nadenken over woorden die ze niet kennen, daag ze uit. En geef ze de tijd: soms dringt de betekenis van de woorden pas veel later in het leven door.

Samen zingen is ook goed voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Wie al te vals zingt of juist veel te hard wordt vanzelf gecorrigeerd door zijn buur-man. Door het zingen van een canon ervaren kinderen al op jonge leeftijd dat je samen iets kunt bereiken wat je alleen niet kunt. Dat is een les waar ze later in het leven hun voordeel mee kunnen doen.

Ook is samen zingen een mooi tegenwicht voor de individualisering. Alle aandacht gaat naar de vraag wie de hoofdrol krijgt in de schoolmusical, of welk kind het goed doet bij een talentenjacht. Die talenten komen er wel, juist nu is het belangrijk dat kinderen leren om iets samen te doen.

De in Marokko geboren schrijver Hafid Bouazza vertelde eens dat hij Ne-derlands heeft geleerd aan de hand van de liedjes uit de televisieserie Ja zuster, nee zuster. Via de teksten van Annie M.G. Schmidt heeft hij de speelsheid van de Nederlandse taal leren kennen. Die is veel groter dan veel mensen denken: het Nederlands is voor liedjes zeker zo goed bruikbaar
 
 

als het Engels. Voor allochtone kin-deren is het leren van de Nederland-se teksten een mooie verrijking van hun woordenschat. Ze zingen op die leeftijd al heel snel mee. Het samen zingen met hun klasgenootjes ver-groot de saamhorigheid en komt ook op die manier de integratie ten goe-de. We hebben zo’n grote schat-

 
  kamer met fantastische liedjes, met teksten van mensen als Annie Schmidt, Drs. P, Willem Wilmink en Maarten van Roozendaal. We hoeven alleen nog maar een cd samen te stellen en lesmateriaal te ontwikkelen om het Neder-landse lied weer zijn welverdiende plaats in het onderwijs terug te geven.

De kwaliteit van de tekst moet hierbij het selectiecriterium zijn. André Hazes en Frans Bauer vallen daarom buiten de boot: hun teksten staan vol clichés en foutief Nederlands. En nee, de rappers komen wat mij betreft ook niet door de selectie. Hun taalgebruik is vaak lelijk en agressief. Zij missen de ambachtelijkheid, ontberen het gevoel voor humor en de fijnzinnige ironie die de echte Nederlandse klassiekers zo bijzonder maken.’


©Michiel Goudswaard, redacteur van het FD.
Meer ...


 
  
 

Vic van de Reijt (1950)

 
Vic van de Reijt is publicist op het terrein van literatuur en muziek; samensteller van bloemlezingen van liedteksten, en cd-boxen, waaronder Vic van de Reijt’s Top 100 van Nederlandstalige singles.
 
Willem Wilmink
‘Als hij college gaf op de universiteit, nam hij zijn accordeon mee. Hij was voor mij de ideale docent, vooral omdat hij zo breed ontwikkeld was en erin slaagde om hoge en lage cultuur te integreren. Hij verbond teksten van Louis Davids en Koos Speenhoff moeiteloos met die van dichters als Nijhoff en Lodeizen.’
 
Willem Elschot
‘Elsschot is voor mij de grootste schrijver in het Nederlandse taalgebied. Hij had een eigen reclamebureau en was zakelijk, maar beschikte ook over een uiterst gevoelige natuur. Hij was heel geestig, schreef glashelder en bracht ratio en romantiek prachtig bij elkaar.’
 
Jaren zestig
‘De cultuur van de jaren zestig heeft me sterk beïnvloed en geïnspireerd. Na mijn katholieke jeugd ging er een wereld voor me open. De veranderingsgezindheid die je overal zag, sprak me enorm aan. Hans Verhagen, Wim T. Schippers, Provo, Fluxus: Nederland liep toen nog echt voorop.’
  
 
 

Artikelen Zoeken

 
 
De artikelen zijn gerangschikt onder een aantal rubrieken. Die rubrieken vindt u in het menu en op de informatiepagina.
 
U kunt  ook op trefwoord zoeken. Hieronder kunt u de artikelen doorzoeken op één of meerdere trefwoorden. Scheid trefwoorden met een spatie!
 

 

 

 
 

Repertoire en Meer ...

 
 
 
Multi Mix Music biedt u een zeer uitgebreide collectie aan eigentijds en klassiek repertoire. Maar u kunt ook bij ons terecht voor Tipboeken, CD-consultancy en nog veel meer ... Bezoek daarom nu onze geheel vernieuwde site.
  
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE