HOME  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN   |   WORD GRATIS LID!

  • SuperVoices 2020
  • VoicEmail
 
 
     logo
 

    HOTLINKS

SUPERVOICES - OEFENVRAGEN

 
Op deze pagina vind je naast de algemene oefen-informatie, de vragen die deelnemers stelden over wat ze tegenkwamen tijdens het oefenen van het repertoire en de antwoorden daarop van arrangeur Johan.
 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Informatiedesk
Oefenmateriaal voor koren
Bonusregeling groepen
Zing.nl-LedenService 
Inschrijven en Bestellen

   

Inleiding

 
   
  Het Singergy-oefenmateriaal is zo gemaakt dat de deelnemers zich gemak-kelijk zelf thuis of onderweg kunnen voorbereiden. Een goede individuele voorbereiding is vooral belangrijk, omdat alle songs op één dag samen worden ingestudeerd. Om u  zoveel mogelijk te ondersteunen tijdens uw voorbereidingen, geven we hier samengevat alle oefeninformatie:
 
 
   

Algemene Oefeninformatie

 
   
Voorbereiding
Iedere deelnemer bereidt zich voor op SuperVoices met behulp van Singer-gy, de bekende en makkelijk werkende zangmethode van Multi Mix Music.
U maakt gebruik van de voorgezongen oefenopnames, die voorzien zijn vaneen ingesproken instructie. U gebruikt daarbij de songtexten als hulpmiddel. U kunt dit oefenmateriaal downloaden of via de post toegestuurd krijgen. In het vervolg van deze toelichting gaan we er voor de duidelijkheid van uit dat de oefenopnames op twee CD’s staan en dat de songtexten uitgeprint zijn. Op de ene CD staan alle eindmixen van de songs die we gaan zingen. Op de andere CD, uw persoonlijke stemoefen-CD, staan diezelfde songs nog eens, maar dan met de door u gekozen stempartij. Ook de bijbehorende songtexten vindt u in de map.

Zingen is een teamsport.
Door úw inzet krijgt SuperVoices als geheel de energie die het nodig heeft. En die energie krijgt u dan in veelvoud terug. Het is in dat verband goed te weten dat partijen die misschien eerst wat saai lijken, juist een heel belangrijke bijdrage leveren aan de totale klank van de song. Het is dus van groot belang dat u zich goed voorbereidt en regelmatig oefent. Als u daar vanaf het moment dat u het oefenmateriaal hebt ontvangen mee begint, weet u op de dag van het evenement precies wat u moet doen. U leert spelenderwijs de teksten en de melodielijnen van uw stempartijen uit het hoofd en u weet ook waar u moet invallen en waar u juist stil moet zijn. Voor uw songcoach wordt het door uw voorbereiding en inzet mogelijk om met een grote groep zangliefhebbers in één dag een volledig avondconcert met publiek voor te bereiden en uit te voeren.

Hierna geven wij u aan hoe u zich het beste stapsgewijs kunt voorbereiden. De praktijk heeft bewezen dat iedereen de stempartijen eenvoudig kan instuderen. Het is leuk en het werkt ontspannend. En u zult op DE DAG aan den lijve ondervinden hoe geweldig het is om samen met uw zanggenoten zo'n fantastisch zangfeest te vieren.


Zo bereidt u zich stapsgewijs en in uw eigen tempo voor:

Stap 1: Spelenderwijs luisteren, thuis of onderweg. Speel de Eindmix-CD
regelmatig af tijdens de dagelijkse bezigheden. Laat de muziek gewoon
voorbij komen. Pak - als u dat prettig vindt - af en toe even de tekst erbij.

Stap 2: Ga er even voor zitten. Lees de oefeninformatie (verderop in deze gids) aandachtig door. Speel de CD met uw stempartijen af. Markeer in de songtext de woorden/zinnen die door uw stempartij gezongen worden. Maak eventueel uw eigen aantekeningen bij de passages die voor u van belang zijn. Dit is het belangrijkste basiswerk. Let op: u hoort de stempartij waar het om gaat op de voorgrond en de andere partijen op de achtergrond. Uw stem kan daarbij door een man, een vrouw of door beiden worden gezongen.

Stap 3: Speel de CD met uw stempartijen regelmatig af en probeer de gemarkeerde teksten mee te zingen. Ga telkens terug naar de eventueel
moeilijke passages en blijf meezingen totdat het goed gaat. De kneep zit hem in de herhaling. Neem elke song hoe dan ook drie tot vijf keer in zijn geheel intensief door.

Stap 4: Zing de partijen los en ontspannen, zo vaak mogelijk mee. Probeer af en toe iets geconcentreerder te zingen, maar verlies het plezier in het zingen nooit uit het oog. Let op: we zingen Popmuziek en dat betekent niet zozeer dat het accent op 'mooi' of ‘technisch goed’ zingen ligt, maar veel meer op het gevoel, de kracht en het gebruik van het eigen stemgeluid.

Stap 5: Leer de tekst en melodielijnen van uw stempartijen uit het hoofd alsof u de solist was en oefen vooral ook op de momenten waarop u moet invallen. U kunt de songtexten tijdens de repetities overdag nog wel als steuntje in de rug gebruiken, maar bedenk dat u ze tijdens het avondconcert - vanwege de belichting van de zaal - misschien niet altijd even goed meer kunt lezen.

 
   

Algemene Oefeninformatie per Song

 
   
 

Info volgt.


 
   

Vragen Deelnemers per Song

 
   
Er zijn nog geen vragen binnen...

 

Volg SuperVoices via:

 
     
  Facebook           Twitter           YouTube  
 

 
     
 

Vraag het ons

 
     
 
Elk jaar komen deelnemers tijdens het oefenen zaken tegen waar ze niet helemaal uit komen of waarover ze wat meer willen weten. Die vragen worden op deze pagina behandeld, zodat ook andere deelnemers deze informatie kunnen lezen en gebruiken. Ook een vraag? Stel hem hier. Wij beantwoorden hem persoonlijk op deze pagina.
 
  
 
  
 
 

Moeite met uw stem-hoogte?

 
     
 
De stemarrangementen zijn speciaal geschreven voor uw stembereik. U zult bij sommige passages echter heel diep moeten gaan en soms ook flink hoog. Deze variëteit in hoogte en volume is nodig om het brede scala aan emoties in de verschillen-de songs goed te laten overkomen. We doen dan ook een beroep op een ieder om het onderste uit de vocale kan te halen. Maar het kan natuurlijk zijn dat de stemgroep van uw keuze die op de oefen-CD staat, bij sommige songs of passages toch te hoog of te laag voor u is. Het helpt dan vaak om de passages die buiten uw bereik lijken te liggen zachtjes mee te zingen. In een enkel geval is het verstandig om een (deel)pas-sage maar even niet mee te zingen.
 
  
 
 

Stemwissel

 
     
     
  Blijven er desondanks toch nog te veel songs of passages over waarmee u moeite heeft, neem dan contact op met de Informatiedesk. U kunt daar tot een maand voor het evenement een telefonisch verzoek doen voor een stemwissel op nummer 0543-565180 (tijdens kantooruren).

Als u het oefenpakket voor SuperVoices heeft gedownload:

De Informatiedesk gaat na of er in
de door u gewenste stemgroep
nog plaats is. Als dat het geval is,
wordt uw verzoek gehonoreerd.
Uw huidige codes worden dan
geblokkeerd en u krijgt uw nieuwe
codes per mail toegestuurd. Maak
een print van dat mailtje en neem
het mee in november. Het is uw
nieuwe toegangsbewijs! U neemt
op die dag in het stemvak plaats
dat bij de nieuwe stemgroep hoort.
Nadat uw betaling (€ 5,- per stem-wissel) bij ons is binnengekomen
en is verwerkt, kunt u uw nieuwe
oefenpakket downloaden.

Als u het oefenpakket voor SuperVoices per post heeft ontvangen:

De Informatiedesk gaat dan na of
er in de door u gewenste stemgroep
nog plaats is. Als dat het geval is, wordt uw stemwisselverzoek
gehonoreerd. U stuurt dan uw toegangspolsbandje en stemoefen-
CD retour in een voldoende
gefrankeerde envelop en maakt
€ 10,- over. U neemt op de dag zelf in het stemvak plaats dat bij uw nieuwe stemgroep hoort.

Belangrijk: uw stemwisselverzoek
wordt alleen definitief geaccepteerd als wij binnen 5 dagen na uw verzoek het toegangspolsbandje
en de stem-CD hebben ontvangen én het bedrag (€ 10,-) op onze rekening is bijgeschreven!

Let op:
Wissel niet zo maar zelf van stem. Het aantal zitplaatsen in de stem-vakken is precies afgestemd op het aantal deelnemers dat zich per stemgroep heeft opgegeven. Het kopiëren van de stemoefen-CD's is bovendien auteursrechtelijk niet toegestaan. Door zonder toestem-ming van stem te wisselen dupeert u dus niet alleen de auteurs van de songs, maar ook de andere deelnemers.

Een eenmaal afgesproken stem-wissel is om dezelfde redenen definitief. Uw eerder opgegeven plaats in het stemvak op de tribune vervalt dan namelijk en u wordt geplaatst in het door u gekozen nieuwe stemvak. Ons hostingteam
ziet erop toe dat elke deelnemer
in het juiste stemvak plaatsneemt.
 
 

 

 De arrangementen van Rob de Visser en Johan Klein Nibbelink
zijn speciaal voor SuperVoices geproduceerd door Multi Mix Music en JKN Music. Alle rechten van de fabrikant van deze uitgave en van de eigenaar van het uitgegeven werk zijn gereserveerd. Vermenig-vuldiging, verkoop, verhuur, uitwis-seling, uitleen en gebruik door koren en zanggroepen van deze uitgave is verboden. De oefen-CD's en song-texten zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk gebruik ter voorbe-reiding op Super Voices. Voor het gebruik van deze arrangementen door zang-groepen en koren kunt u terecht bij
JKN Music Productions en via Multi Mix Music.

 
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE