ZING.NL  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN      |   LEDENSERVICE  

   
        

          E-MAIL NIEUWSSERVICE VOOR ZINGEND NEDERLAND

JAARGANG 19 - NUMMER 161

 

      

     
   

Beste Zangliefhebber,

 
       
    In deze editie van VoicEmail
schenken wij onder meer aandacht aan het Leestafelartikel: Nemen Kinderkoordirigenten hun Vak Serieus?, Mozart in Zutphen en Reggae Rotterdam Festival!
  Voor vocale wetens(w)aardigheden, bijvoorbeeld over je koor of zanggroep of over andere vocale activiteiten in of rond je woonplaats, houden wij ons aanbevolen. Laat dus ook úw stem horen!  
       
   

Wij wensen u zoals altijd heel veel leesplezier toe!


Jetteke de Visser
Redactie VoicEmail

 
   
 
 
      

Nieuw:Ars Musica Ensemblezang Academie

 
    De Ars Musica Ensemblezang Academie (AMEZA) biedt per september een nieuwe unieke opleiding ensemblezang aan. Het vak van ensemblezanger is deels gelijk aan dat van een solozanger. Iedere zangstem is uniek en heeft karakteristieke eigenschappen. Een ideaal stemgebruik behoort daarom tot de basis van dit vak. Daarnaast wordt gewerkt aan leren samenwerken: hoe kun je je diepgaand muzikaal met elkaar verbinden, met behoud van zoveel mogelijk eigen identiteit? Jezelf blijven bijsturen met de oren open – een fantastisch mooi leerproces. Er zijn twee verschillende opleidingstrajecten: één voor (toekom-stige of potentiële) professionals en één voor ambitieuze amateurzangers. Daarnaast biedt de AMEZA muziektheoretische modules aan. De academie start in september 2019 bij voldoende deelnemers. Interesse? Download hier de studiegids!
Meer ... 
 
   
 
 
   

Leestafel:
Nemen Kinderkoordirigenten hun Vak Serieus?

 
       
    Zing Magazine interviewde Wilma
ten Wolde, vooraanstaand deskun-dige op het gebied van de training van jonge zangers en artistiek lei-
der van het Nationaal Kinderkoor en het Nationaal Jeugdkoor. ‘Veel diri-genten denken vanuit slagtechniek: hoe kan ik dit stuk dirigeren? Dan begin je eigenlijk achteraan. Je moet je als dirigent eerst verbinden met
de muziek en de tekst. Pas als een stuk geïncorporeerd is, kan het uit je
 

 
handen komen. Weten, kennen, kunnen. Dat geldt voor alle dirigenten. Veel kinderkoordirigenten denken dat voorbereiding niet nodig is bij eenvoudige muziek. Maar je moet de muziek serieus nemen, ook als die niet heel in-gewikkeld is...'
Meer ...  
   
 
 
   

In The Spotlight ...

 
       
    o Op Zing.nl kan steeds een aantal koren zich een hele maand lang 'In the Spotlight' presenteren aan Zingend Nederland met promotie-
tekst en foto. Als lid van Zing.nl kunt u ook je koor of zanggroep hiervoor - gratis - aanmelden.  Meer ...
 
   
Komende maand zetten wij onze spotlight op de volgende gezelschappen:
 
 
     
       
   

Vocale Nieuwsflitsen

 
       
   

Opera in het park: Pelléas et Mélisande

In het Holland Festival 2019 vertoont De Nationale Opera dinsdag 18 juni Pelléas en Mélisande in Park Fran-kendael in Amsterdam. Deze opera van Claude Debussy met zijn dro-merige, onheilszwangere sfeer, is
de enige die hij voltooide en wordt gezien als een absoluut hoogtepunt
in de operageschiedenis. Het ver-
haal van Pelléas et Mélisande is ge-baseerd op het symbolistische to-neelstuk van Maurice Maeterlinck
over een wrange driehoeksver-houding tussen twee halfbroers en Mélisande. Geliefden Pelléas en Mélisande Golaud, kleinzoon van koning Arkel, treft bij een bron een verward en verdrietig meisje aan: Mélisande. Na hun huwelijk neemt
zij met Golaud haar intrek in het kasteel. Daar woont ook Golauds jongere halfbroer Pelléas. Mélisan-
de en Pelléas worden verliefd op elkaar. Op hetzelfde moment dat Golaud een ongeluk met zijn paard krijgt, laat zij al spelend haar trouw-ring in het water vallen.
Meer ...


mozart in Zutphen

Zutphen heeft een wereldprimeur:
18 koren zingen alle 18 missen van Mozart in één weekend! Nooit eerder werden alle 18 missen van Mozart gezongen in één weekend en op één locatie. Van 23 tot en met 26 mei
gaat het gebeuren in de Walburgis-kerk in Zutphen. Voor initiatiefnemer Ben Wamelink komt daarmee een
lang gekoesterde wens in vervulling. 'De muziek van Mozart raakt en is
van alle tijden. Mozart in Zutphen is dan ook een eerbetoon aan zijn werk en een geweldige kans voor velen
om van zijn muziek te genieten.' De
18 missen, inclusief het requiem, worden gezongen door 18 verschil-lende koren. Elk koor neemt één mis
voor zijn rekening. Wamelink: 'We hebben bewust gekozen voor koren uit Gelderland en Overijssel. Kwali-
teit was daarbij leidend, maar in de regio zit natuurlijk voldoende kwa-
liteit. Bovendien creëert Mozart in Zutphen daarmee een breed draag-vlak in de samenleving.' Er doen
maar liefst vijf koren uit Zutphen
mee, maar ook koren uit Deventer, Doetinchem, Enschede, Wagenin-
gen, Zwolle en Nijmegen. De 18 missen worden gezongen tijdens
vijf concerten.
Meer ... 


KWF Korendag 2019 in aalsmeer


foto credit: Kicksfotos

Alweer voor de vierde keer op rij or-ganiseert KWF Aalsmeer een KWF Korendag en wel op zondag 27 ok-tober 2019! Het unieke evenement,
dat nergens anders in Nederland ge-houden wordt voor het KWF Kan-
kerbestrijding, vindt plaats in 4 loca-ties binnen de Studio's in Aalsmeer. De Studio's waren ooit eigendom
van Joop van der Ende en zijn nog
steeds herhaaldelijk in reclames
van o.a. de Postcodeloterij te zien.
Er zijn drie fantastische, gezellige zalen met podia, leuke zitjes en stoelen beschikbaar gesteld maar
ook mogen we de grote Theaterzaal met een enorm podium gebruiken.
In deze Theaterzaal, waar 700 zit-plaatsen zijn, treden dan de grotere zangkoren op en voor een groot publiek. Uit de enthousiaste reac-
ties van de koorleden en bezoe-
kers spreekt dat het een fantastis-
che ambiance en sfeer is tijdens
zo'n Korendag. Dit prachtige evene-ment zal weer geheel in het teken
zal staan van KWF Kankerbestrij-ding, zodat er meer geld beschik-
baar komt voor onderzoek naar
kanker en de genezing ervan.
Meer ...


beste zangers 2019

Samantha Steenwijk en Tim Akker-
man zijn te zien in het nieuwe sei-
zoen van het muziekprogramma
Beste Zangers. Ook Rolf Sanchez
en Henk Poort reizen af naar Ibiza voor de opnames. Andere deel-nemers zijn Floor Jansen van de symfonische metalband Nightwish, De Beste Singersongwriter-kandi-daat Ruben Annink en YouTube-
ster Emma Heesters. Het twaalfde  seizoen is vanaf zaterdag 24 au-gustus te zien op NPO1.
Meer ...

 

Freedom Festival!

Vier de vrijheid samen met vrienden op het Freedom Festival! Zaterdag
4 mei haakt Grotesque Events in op een flinke leegte in de partyagenda. Juist daarom leek het organisator
PT Events leuk om in de Utrechtse Central Studios onder de vlag van Grotesque invites een te gek vrij-heidsfestival te organiseren in een samenwerking met DJ Jean’s Mad-house! En zo geschiedt het: twee zalen, twee totaal verschillende din-getjes, prettig gecombineerd. De ul-tieme vrijheid is de vrijheid van keu-
ze tussen Gekkenhuis met Madhou-
se en Grotesque Area. Madhouse Line-up met: Dj Jean, Block&Crown, Erick E, Mark van Dale, Spider, Eric van Kleef, Mc Maron Hill, Mc Ice-
man. Grotesque Line-up: Menno de Jong, David Gravell, International Guest Performance, Kris O’Neil, Arctic Moon Mc Da Silva.
Meer ... 


don McLean Live At Amster-damse Bos theater

Live At Amsterdamse Bos presen-teert: Don McLean. Hij schreef pop-geschiedenis met 'American Pie', 'Crying' en 'Vincent' en we zijn on-gekend trots dat we deze naam heb-ben kunnen toevoegen aan de Live
At 2019 programmering: Don Mc-
Lean komt namelijk maandag 26 au-gustus naar het Amsterdamse Bos! Met de komst van deze wereldbe-roemde Amerikaanse singersong-writer hebben we een grote wens
in vervulling zien gaan en een leven-de legende naar het theater weten
te halen! Hij werd in de jaren 70 we-reldwijd bekend met zijn adembe-nemend mooie muziek en vandaag
de dag is de 73-jarige zanger nog altijd even relevant als indrukwek-
kend en puur. Dat bleek maar weer toen hij in 2014 terecht werd opge-nomen in de Songwriters Hall Of Fame als bekroning voor zijn werk.
In het Amsterdamse Bos gaat het
met de imposante sterrenhemel als natuurlijk decor gegarandeerd een legendarische 'Starry Starry Night' worden.
Meer ...


Muziekgebouw Eindhoven: Be Bach (4+) 

Johann Sebastian Bach is een van
de beroemdste componisten uit de geschiedenis. Maar als kind haalde hij uiteraard ook kattenkwaad uit! In
dit concert wordt je meegenomen in de wereld van de componist: zo
mag je Johann als kind spelen, zin-gen in een koor en nog veel meer. Beleef het meeslepende verhaal
van Johann Sebastian Bach met Be Bach door Ton Meijer. Be Bach is
een interactieve voorstelling waar-
in elk kind zich Bach waant. Ton Meijer vertelt en speelt het leven
van de grote Johann Sebastian en vier musici vertolken Bach's prach-
tige muziek. Hij voert de kinderen
mee in de wereld van Bach: ze componeren en zingen mee, voelen zich een van Bach's 21 kinderen of een knaap in het kinderkoor.
Meer ...


nederlandse reisopera: zwijnenstal 

Zwijnenstal is een muzikale, humo-ristische vertelling over recht en on-recht. Over leiders en volgers en over de moed die nodig is om nee
te zeggen als iedereen zijn mond houdt. Zwijnenstal is een copro-
ductie van Theater Sonnevanck en de Nederlandse Reisopera. Een familievoorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar. Overal zingt het won-derbaarlijke verhaal rond over de vrolijke, glanzende en altijd lachende dieren van de Beestenhoeve, die
hun boer hebben verjaagd en nu
alles zelf doen. Zonder De Mens is iedereen gelijk op de Beestenhoeve. Zingend werken de dieren op het land. Hoe heerlijk smaakt het hooi
dat ze zelf hebben geoogst, hoe groot en mooi wordt hun wind-
molen als ‘ie straks af is en wat hebben ze geboft met De Admiraal, het enorme varken dat alle mensen
te slim af is met zijn briljante ideeën en als enige dier kan lezen en schrijven. Dan klopt er op een dag een big met een camera aan de
poort. Hagel heet hij en hij komt een televisieprogramma maken over de Beestenhoeve.
Meer ...

 
 
 
 
   

VocaLinks

o Klik op de links voor meer info   
       
   

ZinGdex
Ruim 13.000 zanggroepen, koren en vocale instanties, eenvoudig op te zoeken. Promoot ook je koor of zanggroep (met foto)!

Multi Mix Music
Eigentijds repertoire voor koren en zanggroepen in het genre licht, pop, musical en gospel.

o

Zing.nl-PlusService
Bond voor Koren en Zanggroepen, Individuele Zangliefhebbers en Koor-Professionals die geen lid willen zijn van een bond!

Vokalender
Vocale agenda voor koren, zang-groepen, evenementen, reizen, cur-sussen en workshops.

In The Spotlight
Zorg dat u gehoord én gezien wordt en zet je koor of zanggroep in het zonnetje!

Vraag en Aanbod
Webvertenties van/voor/over (pro-ject)koren, zangers en zangeressen, zangonderwijs, dirigenten e.d.

Leestafel
Op de leestafel vindt u allerlei in-
teressante vocale (achtergrond-)artikelen. Met eén ding gemeen: ze gaan allemaal over zingen!

 
   
 
 
   
 
   
     

SuperVoices 2019

 
   
 
   
 

Schrijf je hier in voor de 26e editie van SuperVoices, de grootste en leukste Vocale Popgroep van Ne-derland, op zaterdag 9 november 2019 in Theater De Kom in Nieuwe-gein.

 
 
 
 
 

Volg SuperVoices via:

 
     
   Facebook           Twitter           YouTube  
 
 
 
 

Jubilender

 
     
   
     
 
Zing.nl presenteert in de Jubilender
de koren en zanggroepen die binnenkort hun jubileum vieren, waaronder:
Gefeliciteerd allemaal! Nog meer jubilea? Raadpleeg de Jubilender.

 

 
 

Groot Meezingconcert: Gouden Opera Koren

 
   
 
   
Het Groot Meezingconcert vindt
plaats op zondag 16 juni 2019 in de prachtige Grote Zaal van Tivoli-Vredenburg. Het Groot Omroepkoor, het Radio Filharmonisch Orkest, vocale solisten en de deelnemende zangers staan opnieuw onder leiding van de Amerikaanse dirigent Martin Wright, voormalig chef-dirigent van het Groot Omroepkoor. Na drie edi-ties met telkens een ander Requiem hebben wij nu gekozen voor een zomers operaspektakel, met hoog-
tepunten uit onder meer Nabucco, Aïda, Lohengrin en Madame But-
terfly. Het Groot Meezingconcert staat open voor iedereen die van zingen houdt. Het maakt niet uit of
u beginnend zanger bent of ruime ervaring hebt met zingen: de unie-
ke en overweldigende beleving
van het samen zingen staat cen-
traal. Het Groot Omroepkoor biedt
u ter voorbereiding gratis een work-shop aan. Deelname hieraan is mo-gelijk naar keuze op zondag 28 april of zaterdag 25 mei, van 12.00 tot 17.00 uur in de studio’s van het Muziekcentrum van de Omroep.

Meer...  
 

 
 
 

Zing.nl PlusService

 
     
   PlusService: het complete dienstenpakket van Zing.nl voor elke zanger, koor of zanggroep.  
     
  Zing.nl, 'Zangbond' voor iedereen die geen lid van een bond wil zijn, biedt:
  • Gratis promotiefaciliteiten
  • Voordelig Vocaal Shoppen
  • Voordelig Vocaal Verzekerd
  • Geen vast contract
  • Vrije keuze uit diverse modules
  • Gemak: alles in één keer geregeld
  • Korting op afdracht BUMA
  • Korting op SuperVoices
  • Zingen voor een Goed Doel

Meer...

 
 
 
 
 

ZINGmagazine

 
     
   
     
  ZINGmagazine is een tijdschrift voor iedereen die van zingen houdt. Van koorzangers en -zangeressen, tot duo en grootkoor, van smartlap tot oratorium; voor solisten op het podium en in de badkamer, maar natuurlijk ook voor dirigenten en zangdocenten.
Meer...

 

 
 

Reggae Rotterdam Fes-tival!

 
   
 
   
'YAMAN!! Aankomende zomer, op zondag 28 juli 2019 (de dag na het zomercarnaval), is het eindelijk weer tijd voor het grootste Open Air Reg-gae Festival van Nederland. En weer in het prachtige Kralingse Bos, Rot-terdam. Zo hebben we in het Kra-lingse Bos 3 stages met muziek van de grootste nationale en interna-tionale (Reggae) artiesten. Op de Mainstage heerlijke reggae vibes,
kun je lekker shaken op de Dance-
hall stage en op ons derde podium gaan we dit jaar voor de doordrin-gende soundsystems op de Dub-stage. Ook is er een mega food-
court met extra veel foodtrucks en gerechten uit alle windstreken van
de wereld en gaan we voor de ul-tieme reggae beleving in aankleding
en entertainment op het terrein. Het Reggae Rotterdam Festival is een festival voor iedereen, jong en oud. Kinderen tot en met 10 jaar hebben gratis entree. Er zal een xxl-speel-
tuin met springkussens, schommels, glijbaan, schminken, spelletjes, bal-lonnen en een zwembadje aanwezig zijn. Het Reggae Rotterdam festival 2019 belooft weer een waanzinnige editie te worden!!
 
Meer...
 
 

 
 
 

Colofon

 
     
 
VoicEmail is een gratis uitgave van de Stichting Zing.nl. Deze nieuws-brief wordt u in principe maandelijks per e-mail toegezonden. Door het gebruik van internet kan snel worden ingehaakt op de actualiteit. Zo blijft u als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. De maandelijkse oplage van VoicEmail is ruim 17.500.

Doelgroep
VoicEmail wordt toegestuurd aan deelnemers van zangevenementen, zangers en zangeressen, leden en besturen van koren en zanggroepen, dirigenten, koorarrangeurs, docenten muziekonderwijs en andere zang-liefhebbers. Doorzenden van deze editie naar kennissen, vrienden en collega's wordt op prijs gesteld!

Laat uw stem horen!
VoicEmail is de e-mail nieuwsbrief voor en door zingende zielsverwan-ten! Aanlevering van kopij (teksten, foto's, e.d.) wordt daarom zeer ge-waardeerd. De redactie beslist over de plaatsing, lengte en vormgeving.
 
Aansprakelijkheid
Zing.nl is niet aansprakelijk voor (eventuele) schade als gevolg van onjuistheden in de tekst. Aan de toezending en/of de inhoud van deze nieuwsservice kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmelden VoicEmail
Klik hier voor een gratis abonnement op VoicEmail (vul het formulier in).

Afmelden VoicEmail
Klik hier om uw huidige abonnement te beëindigen. Werkt deze link niet, ga dan naar c.q. kopieer en plak de link  www.zing.nl/pages/oz_afmelden.asp in uw browser en meld u daar af.

Redactie
Jetteke de Visser
Johan Klein Nibbelink

Fotografie en Artwork
Leo de Keijzer
Majanka Fotografie

Ontwerp en Techniek
Imae Informatie Innovatie

 
     
 
     ©  Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder toestemming worden gekopieerd  ©

© ZING.NL - 2019

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

design & techniek www.Imae.nl